Noutăți

La Ștefan Vodă a avut loc forul pedagogilor

La 21 august curent, în casa de cultură din centrul raional, s-a desfășurat tradiționala conferință din luna august a cadrelor didactice. Au onorat pedagogii cu prezența sa la acest for profesional important dna Valentina Chicu, secretar de stat în domeniul educației, și dl Vladimir Guțu, profesor universitar, doctor habilitat, autorul noului concept al curriculei școlare. Consiliul raional a fost reprezentat de către dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a fost alături de colegi și dl Victor Sînchetru, liderul sindicatelor din învățământ raional.

Dna Raisa Burduja a prezentat un raport de totalizare, oglindind toate aspectele de activitate a instituțiilor instructiv-educative pe parcursul anului școlar 2018-2019. De menționat, că în pofida tuturor circumstanțelor nefaste, în primul rând din cauza lipsei cadrelor didactice profesioniste, au fost înregistrate succese în diferite domenii atât la nivel raional, cât și republican.

Dna Valenina Chicu a vorbit despre politicile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul educației, menționând printre prioritățile propuse protecția drepturilor profesorilor, profesionalismul pedagogic în sensul larg al cuvântului, deoarece este foarte important să fii în primul rând Om, personalitate demnă, și apoi profesor de oarecare disciplină școlară.

Dl Vladimir Guțu s-a axat pe conceptul noii curricule, vorbind despre proiectarea curriculumului şcolar, în baza de o altă construcţie a finalităţilor în educaţie, centrată pe valorificarea a două concepte pedagogice fundamentale: conceptul de competenţe şcolare şi conceptul de integrare curriculară a conţinuturilor.

În dezbateri au participat dl Berdos, directorul liceului „Alexandru cel Bun” s. Slobozia și Alexandru Cuclenco, elev al acestui gimnaziu, dna Larisa Nigai, managerul gimnaziului din Răscăieți, Nichita Bulbuc, elev al gimnaziului „I. Creangă” s. Ermoclia, dna Natalia Negrescu, mama a doi elevi gimnaziului s. Copceac, dna Tatiana Bereșteanu, educator, IET, s. Ermoclia, dl Victor Sînchetru. Vorbitorii au abordat diferite subiecte, au venit cu unele sugestii, apreciind pozitiv schimbările în învățământ care sunt imperativele timpului. În context, genericul conferinței „Pedagogul – agentul schimbării” este cu adevărat actual. „Să începem schimbarea de la sine” – acest îndemn se conține și în rezoluția primită la conferință.

Dl Vasile Gherman a abordat mai multe subiecte, punând accentul pe pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar. Dumnealui a vorbit despre aportul Consiliului raional în asigurarea procesului instructiv-educativ în raionul Ștefan Vodă. Dl Gherman a mulțumit cadrelor didactice pentru educația calitativă a generației în creștere, dorindu-le, din numele propriu și a dlui Iurie Moiseev, președintele raionului, sănătate și succese în toatele sferele vieții.

La finele conferinței a fost primită rezoluția conferenței cadrelor didactice.

REZOLUȚIA

Conferinței cadrelor didactice din raionul Ștefan Vodă

La 21 august 2019 a avut loc Conferința raională a cadrelor didactice.

La eveniment au participat 450 cadre didactice, reprezentanți ai comunităților, părinți, elevi.

Сonferinţa din august a cadrelor didactice a fost anticipată de mai multe activităţi:

 • Ateliere de dezbateri şi conferinţele din teritoriu la care au participat reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în organizarea procesului educaţional.
 • Stagii de formare în cadrul cărora au fost formate:
 • 232 cadre didactice şi manageriale din IET, privind implementarea noilor documente curriculare la educaţia timpurie.
 • 477 de cadre didactice din învăţământul gimnazial/liceal privind implementarea curricula ediția 2019
 • 130 cadre didactice din învăţământul primar  pe aspectele implementării ECD-ului în clasele I-IV.
 • 80 cadre didactice şi specialişti DGE au fost formaţi la IŞE pentru desfăşurarea stagiilor de formare cu cadre didactice din teritoriu.

Participanții la Conferința raională și din cadrul atelierelor de lucru vin cu următoarele sugestii:

 1. Este necesar să existe o deschidere reciprocă, comunicare și colaborare eficientă între toți actanții educaționali pentru implementarea cu succes a politicilor educaționale.
 2. Managerii instituțiilor să intensifice și să sprijine parteneriatele educaționale care sunt în beneficiul copilului, a comunității, să promoveze/stimuleze participarea cetățenească întru realizarea cu succes a curriculumului școlar și extrașcolar.
 3. Managerii instituțiilor să demonstreze cunoștințe profunde în organizarea muncii în echipă pentru a atinge statutul de școală prietenoasă copilului.
 4. Cadrele didactice să demonstreze competențe pentru implementarea cu succes a noii curricule, să-și înțeleagă rolul lor fundamental de activatori și evaluatori ai învățării, ca promotori ai noii paradigme a educației-valori, abilități-atitudini, să demonstreze modele de cultură comportamentală.
 5. Părinții să promoveze zilnic la copiii lor încrederea în sine, să investească în dezvoltarea și formarea lor, să fie un exemplu de integritate morală.
 6. Elevii să demonstreze deschidere spre formare/autoformare a propriei personalități, spre învățarea activă/creativă/constructivă – baza învățării pe tot parcursul vieții, spre cadrul cultural/intercultural/multicultural; spre formarea cadrului antreprenorial, spre învățare digitală în era tehnologizări.

 

Conferința a început cu onorarea Drapelului și Imnului de Stat

 1. Trei tineri specialiști au fost îndrumați de veteranul muncii pedagogice, dna Vera Bursuc, gimnaziul Ștefănești

Agenții schimbării suntem noi: pedagogii, părinții, elevii, toți membri ai societății

Dna Raisa Burduja, șefa DGE, la raportSecretarul de stat pe domeniul educației, dna Valentina Chicu, de vorbă cu colegii

 1. Dl Vladimir Guțu, promotorul schimărilor în sistemul de învățământDl Berdos, director, cu discipolul său,  Alexandru CuclencoDna Larisa Nigai, manager: 6 proiecte împlementate în 5 aniNichita Bulbuc: Consiliul elevilor – element al democrației școlare
 2. Dna Natalia Negrescu: Parteneriatul „școală-familia” este necesar întru binele copiilor
 3. Dna Tatiana Bereșteanu: în cadrul proiectului au fost instruiți părințiiDl Victor Sînchetru: schimbarea nu este ușoară, însă inevitabilăDl Vasile Gherman: Fondatorul, Consiliulul raional, susține învățământul și cadrele didacticeA fost primită rezoluția conferinței cadrelor didacticeBun venit, anul școlar 2019-2020!