Noutăți

La raport – Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă

Dl Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, la 23 ianuarie curent, la ședința de dare de seamă a prezentat raportul anual privind rezultatele activității pentru perioada anului 2019. La evenimentul de totalizare a muncii efectivului inspectoratului au participat dl Vasile Maxim, președintele raionului Ștefan Vodă, dl Ion Botnari, şef al Centrului de analiză a informaţiilor a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliţiei al MAI,  dl Vladislav Guzic, procuror șef-interimar al procuraturii raionului Ștefan Vodă.

În raport au fost analizate toate aspectele activității, indiciile principali fiind prezentate în comparație cu anul 2018, au fost abordate problemele existente și identificate căile de soluționare. În informație se va face referința doar la unele lature ale activității inspectoratului, fără a prezenta cifre și procente care poartă caracter profesional și nu prezintă interes pentru publicul larg.

Cooperarea cu APL, serviciile desconcentrate și societatea civilă este o componentă importantă în activitatea poliției. Astfel, a fost implementat în toate localităţile raionului proiectul „Supraveghere de vecinătate”, la moment 90 sectoare sunt supravegheate de 905 de membri ai societăţii civile. De comun cu APL au fost inaugurate „Aleile a Siguranței” în or. Ștefan Vodă, s. Talmaza, s. Olănești și s. Copceac care au ca scop sporirea gradului de securitate a cetățenilor. În 6 localități a fost implementat proiectul „Bunicii grijulii” în scopul protejării elevilor la trecerile de pietoni în preajma instituțiilor de învățământ. La etapa de desfășurare este proiectul ”Supraveghere Video”. De comun cu APL de nivelul I și II a fost instalat echipamentul în 12 localități, se depun eforturi pentru a implica în acest proiect important pentru securitatea publică încă 14 sate.

Pe parcursul perioadei de raport activitatea angajaților inspectoratului a avut ca scop asigurarea unei comunicări eficiente a IP Ștefan Vodă cu publicul larg, în vederea informării operative, veridice și complete a societății despre activitatea instituției. În acest sens au fost publicate articole informative/recomandări de prevenire a jafurilor, furturilor de animale, furturilor de locuințe, recomandări pentru părinți și copii, recomandări pentru conducători auto etc. Toate campaniile și operațiunile speciale demarate în Inspectoratul General al Poliției și IP Ștefan Vodă au fost mediatizate prin intermediul paginii web a IP Ștefan Vodă, ziarului „Prier-info” și rețele de socializare Facebook.

Dl Vasile Maxim, președintele raionului, a mulțumit angajaților IP pentru munca deloc ușoară în condiții care lasă mult de dorit. Deși în unele direcții se depun eforturi susținute, rezultatele nu bucură, deoarece nu depind numai de polițiști. Spre exemplu, siguranța în trafic unde a crescut numărul accidentelor nu e vina numai a poliției rutiere. Conducerea raionului cunoaște toate problemele cu care se confruntă Inspectoratul de poliție și va acorda tot sprijinul posibil și necesar, a conchis președintele raionului.

Cu unele analize și sugestii au venit în fața angajaților și conducerii Inspectoratului de poliție dnii Botnari și Guzic.

Ședința de dare de seamă a finalizat cu stabilirea priorităţilor şi obiectivelor pentru perioada trimestrului I a anului 2020. Mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor cât şi a rezervelor existente în scopul sporirii activităţii de prevenire şi descoperire a infracţiunilor, atragerea persoanelor vinovate la răspundere penală, contravenţională este una din obiectivele principale în activitatea poliției. Pentru a spori încrederea populației în poliție, este necesar de activat prompt și profesionist în toate cazurile când cetățenii se adresează după ajutor.