Noutăți

La raport – ÎM „Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă”

Dna Irina Caraman, șefa Întreprinderii Municipale „Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă” a prezentat, în fața colectivului și vicepreședintelui raionului, dlui Vasile Gherman, raport cu privire la activitatea instituției pe parcursul anului 2018. Dumneaei a menționat că Centrul Stomatologic posedă calitatea de persoană juridică, cu cont propriu, ștampilă. Este o instituție, care își desfășoară activitatea pe principiul autogestiunii, acordând servicii medicale stomatologice atât contra plata, cât și în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, în conformitate cu Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

Dna Caraman s-a referit la toate aspectele activității întreprinderii municipale, comparând rezultatele anului 2018 cu anul 2017. Serviciul stomatologic acordă următoarele servicii stomatologice: terapie, chirurgie, ortopedie. Bucură faptul că pacienții au tendința de a se adresa din timp la medic, cu toate ca mai persistă adresarea tardive, doar atunci când apar manifestări dureroase, a menționat șefa instituției. O parte din indicii de bază sunt într-o creștere moderată, alții în scădere puțin, dar tendința este spre ameliorare, cu tendința de dezvoltare a procesului de tratament. Obiectivele trasate pentru anul 2018 au fost practic realizate, a concluzionat dna Caraman. În scopul îmbunătățirii continuă a calității asistenței stomatologice populației, au fost trasate obiective pentru a. 2019. (Raportul integral va fi publicat în rubrica „Transparența decizională”)

Dl Vasile Gherman a apreciat pozitiv munca colectivului întreprinderii municipale „Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă”, unica instituție stomatologică care prestează servicii în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. S-au depus eforturi pentru sporirea nivelului de calificare a medicilor stomatologi, pentru fortificarea bazei materiale a instituției. În colectiv climatul psihologic este favorabil activității. Sarcinile trasate pentru anul 2019 corespund necesităților instituției medicale. Demersul cu privire la acordarea surselor financiare pentru termoizolarea pereților externe ale clădirii va fi examinat de către conducerea raionului și Consiliul raional, a punctat la finele ședinței vicepreședintele raionului mulțumind din numele conducerii raionului colectivul instituției stomatologice pentru munca depusă cu profesionalism și responsabilitate în anul 2018.