Noutăți

La mulți ani, Poliția de frontieră!

Poliția de frontieră a Republicii Moldova a atins frumoasa vârstă de 27 ani de existență, timp în care abordările în realizarea sarcinilor la frontieră au evoluat odată cu dezvoltarea și consolidarea principiilor democratice ale statului de drept, bazat pe drepturile și libertățile omului.

În context, la Ștefan Vodă a avut loc festivitatea dedicată Zilei profesionale a Poliției de frontieră. La ceremonia solemnă au luat parte și oaspeții de onoare: dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, vicepreședinții raionului, dl Alexandru Baluță, reprezentant al Cancelariei de Stat în teritoriu, dl Sergiu Gogu, vicepreședintele raionului Căușeni, dl Iurie Ivanțoc, președinte al organizației teritoriale a veteranilor și pensionarilor Poliției de frontieră „Est”, la fel și conducătorii instituțiilor cooperante și voluntarii Poliției de frontieră.

Dl Ruslan Galușca, șef al Direcției Regionale Est, în mesajul său a adresat polițiștilor de frontieră felicitări și mulțumire pentru munca depusă în situații de grea încercare și în condiții de resurse limitate, pentru menținerea la nivel înalt de siguranță a frontierei de stat. Deoarece Ziua profesională este un prilej bun pentru a face unele bilanțuri ale activității și a aprecia, la justa valoare, profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul profesiei, a fost dat citirii de către dna Elena Rotari, șef al secției resurse umane, ordinul șefului IGPF cu privire la stimulare a angajaților. Dl Galușca a înmânat colegilor de breaslă distincțiile meritate.

Dl Vasile Gherman a adus străjerilor țării pe umerele cărora stă grija și securitatea frontierei de stat felicitări din partea dlui Iurie Moiseev, președintele raionului, Consiliului raional, mulțumind pentru colaborare rodnică și receptivitate. Conform dispoziției președintelui raionului, au fost decernați cu Diploma de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț Andrei Pîntea, subofiţer superior, chinolog al SPF (Tudora-2) a Direcţiei regionale Est, agent-şef; Diana Guţu, ofiţer superior al serviciului coordonare al Centrului regional de coordonare a Direcţiei regionale Est, inspector superior; Vasile Cerneavschi, s. Olăneşti, voluntar; Igor Cotelnic, s. Volintiri, voluntar.

Au fost înmânate distincțiile învingătorilor concursului „Cel mai bun în profesie”: inspector Eduard Sterpu, șef adjunct al SPF „Troițcoe” (categoria de personal cu funcție de conducere); comisar Andrei Niculescu, ofițer superior al secției echipe mobile (categoria de personal cu funcție de execuție-ofițer); agent superior Vladislav Muntean, subofițer superior a SPF „Săiți” (categoria de personal cu funcție execuție-subofițeri).

Au venit cu mesaje de felicitare și recunoștință dl Sergiu Gogu, dl Iurie Ivanțoc, dra Iana Lungu, voluntară în cadrul SPF „Săiți”. Dl Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție, a înmânat o scrisoare de recunoștință dlui Ion Pascali, subofițer superior-chinolog, SPF Căplani pentru ajutorul profesionist acordat în reținerea unui criminal care a evadat din penitenciar.

Acești oameni frumoși la chip și suflet care nu aleargă după glorie ușoară, ci muncesc zi de zi pe tărâmul dificil al frontierei merită toată recunoștința societății…și un salariu decent care le va permite să-și îndeplinească în continuare funcțiile de serviciu la cel mai înalt nivel.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”