Noutăți

La masa rotundă cu reprezentanții Asociației,,HELVETAS”

Astăzi, 11 august 2022, conducerea raionului, primarii localităților şi asistenţii sociali din teritoriu s-au întâlnit cu reprezentanții Asociației Nonguvernamentale ,,HELVETAS”.

Dialogul a fost bazat pe problemele cu care s-au confruntat şi se confruntă administrațiile publice locale şi asistenţii sociali din teritoriu în procesul de dirijare a fluxului de refugiați.
Din cele relatate, dificultăți au fost întâmpinate la instituționalizare copiilor (vaccinarea, documentarea), specificul factorului uman (comportamentul agresiv al unora), incluziunea refugiaților, angajarea în câmpul muncii, posibilitățile limitate ale autorităților în raport cu cerințele refugiaților şi altele. S-a atenționat aspura volumului mare de lucru al asistenţilor sociali.
Motiv de îngrijorare pentru primari, este asigurarea cu surse de încălzire în sezonul rece (lemne de foc/gaze naturale). Problema dată a trezit discuții mai îndelungate. La părerea celor prezenți, prețurile pe piață, bugetele austere, criza energetică, riscul în asigurarea slabă, inclusiv lipsa surselor de încălzire, vor crea noi probleme.
Totodată, inflația şi prețurile care tot cresc, la fel îngrijorează primarii cu referire la asigurarea alimentării nu doar a refugiaților, ci şi a populaţiei. Lipsa locurilor de muncă la sate sau a salariilor mici, sporesc vulnerabilitatea socială.