Noutăți

Jurământul funcționarului public debutant

     În rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008, Ion Bragarenco, specialist superior din cadrul direcției administrație publică în Aparatul președintelui raionului a depus astăzi jurământul.

   În prezența conducerii raionului și colegilor, acesta au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce îi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.