Relații funciare și cadastru

Istoria serviciului relaţii funciare şi cadastru

Serviciul funciar raional a fost înfiinţat în anul 1965 pe lângă Direcţia de producţie agricolă raionului Suvorov, în componenţa serviciului conform statelor de personal activau două persoane.

În anul 1973 serviciu a fost trecut în componenţa secţiei agricole a Comitetului executiv a raionului Suvorov.

În anul 1983 trecut în componenţa Direcţiei agricole a Comitetului executiv.

În anul 1986 Serviciu este trecut în Asociaţia agroindustrială raională în legătură cu încetarea activităţii Direcţiei agricole.

În anul 1989 a fost transferat în Asociaţia agroindustrială cooperatistă din raionul Suvorov în legătură cu lichidarea Asociaţiei agroindustriale.

Din anul 1990 Serviciul funciar a activat în componenţa Direcţiei complexului agroindustrial a Comitetului executiv raionului Ştefan Vodă.

Din luna aprilie 1992 în componenţa Direcţiei complexului agroindustrial sa format secţia Reforma agrară în componenţa căruia activau doi specialişti funciari.

Din luna octombrie 1992 este formată Secţia proprietăţii funciare şi reforma funciară în componenţa Direcţiei complexului agroindustrial.

În anul 1998 luna martie să formează Secţia pentru reglementare proprietăţii funciare, cadastru funciar şi reforma agrară a Comitetului executiv Ştefan Vodă unde activau 3 specialişti. Care a fost lichidată în luna august 1999 odată cu Comitetul executiv raional în legătură cu reforma administrativ-teritorială.

Din luna august 1999 până în luna iunie 2003 activa Serviciul de Stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare a judeţului Tighina în componenţa Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse funciare şi Geodezie cu un stat de personal de 7 persoane din care 2 persoane activau în sectorul Ştefan Vodă.

Din luna iulie 2003 în urma reformei administrativ-teritorială este format Serviciul relaţii funciare şi cadastru a Consiliului raional Ştefan Vodă cu un stat de personal 1,5 unităţi.

În baza deciziei Consiliului raional nr.3/4 din 24.05.2012 în statele de personal al serviciu a fost adăugată 0,5 de unităţi şi serviciu este prezentat de 2 unităţi depline.

În primăriile raionului serviciul este prezentat de către inginerii funciari din anul 1992, până in anul 1992 în statele de personal a primăriilor n-a fost prevăzută aşa unitate, iar toate gospodăriile agricole aveau unităţi de măsurător.

În prezent în 23 de primării conform statelor de personal activează 18 unităţi întregi şi 5 câte 1/2 de unitate de specialist pentru reglementarea regimului funciar.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.210 din 8.04.1996 este înfiinţată ziua geodezistului care este sărbătorită în ultima duminică a lunii iulie. Din 5.09.2012 aceasta sărbătoare a fost redenumită prin Hotărârea Guvernului nr.662 în „Ziua lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare”.

Şef Serviciului RF şi C                                                         Iurie Deriughin