Noutăți

Ion Perju, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la Ștefan Vodă

La 7 februarie 2020, dl Ion Perju, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Inițial ministrul împreună cu dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului, au mers în satul Talmaza, pentru a verifica și a constata situația în care se află stația de pompare și stația de irigare din localitate.

În agenda de lucru a dlui Perju a fost și ședința cu administrația publică locală de nivelul I și II, serviciile desconcentrate și agenții economici din raionul Ștefan Vodă. Dl Vasile Maxim, președintele raionului, care a inițiat vizita ministrului în raion, și-a exprimat speranța că problemele-cheie cu care se confruntă administrația publică de ambele nivele și producătorii agricoli din raion vor fi totuși soluționate cu eforturi comune. Principalele subiecte la care s-a referit dl Ion Perju au fost situația în domeniul agriculturii, prioritățile Guvernului pentru a îmbunătăți situația în sector, prioritățile ministerului pe domeniile de gestiune. În discursul său dl Perju a menționat că cea mai mare stație de pompare din fosta Uniune Sovietică este în prezent într-o stare dezastruoasă, în aceeași situație se află și stația de irigare care a udat pe atunci 42 de ha de pământ arabil. Problema accesului la apă este una stringentă și este necesar de utilizat rațional toate oportunitățile, fără a distruge, a pierde sau a irosi capacități și investiții, a menționat dl ministru. De asemenea, dl Ion Perju a precizat că în perioada imediat următoare, în regim prioritar, va fi inițiată procedura de transmitere a stațiilor către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru a fi identificate cele mai optime soluții de reabilitare a acestora. În acest context, oficialul a solicitat administrațiilor publice locale să participe activ, inclusiv, cu partea de contribuție, pentru a valorifica eficient fondurile naționale, dar și pentru a finaliza eficient proiectele deja începute. Dl Perju a vorbit despre procesul de subvenționare în anul curent, resursele financiare disponibile în Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), capacitățile instituționale pentru suport în acest sens.

Au adresat diferite întrebări și au abordat probleme demult durute din agricultură și dezvoltarea infrastructurii în teritoriu dnii Vasile Bacal, agent economic din s. Căplani, dl Nicolae Tudorean, primar de Feștelița, Vinidict Lutenco, liderul sindicatelor din ramura agriculturii, dl Iurie Moiseev, agent economic din Volintiri, Ersilia Qatrawi, primar de Feștelița și alții. Dl Vasile Cociu, agent economic din s. Carahasani a vorbit adevăruri triste: despre problemele abordate la ședința actuală demnitarii de stat au fost informați pe parcursul mai multor ani la rând, însă în urma vizitelor lor, adresărilor către minister și guvern nimic nu s-a schimbat, dimpotrivă, situația să agravează tot mai mult pe an ce trece. Producătorii agricoli renunță la activitate în domeniul zootehnic, și nu numai. În condiții climaterice din anii 2019-2020, când pagubele din cauza secetei și altor calamități naturale au ajuns la nivel catastrofal, fără susținerea reală și semnificativă a statului agricultura țării nu va supraviețui, a punctat dl Cociu, exprimând durerea tuturor agricultorilor din raion.

Să schimbă diferite regulamente, inclusiv de subvenționare, se fac modificări în legi, să întreprind alte măsuri benefice, însă impactul acestor activități al ministerului și a guvernului până ce este departe de așteptările oamenilor. Dl Perju înțelege acest lucru și este gata să depună, împreună cu colegii și factorii de decizie de rang republican, eforturi susținute pentru a schimba situația în domeniul dirijat.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”