Anunțuri Noutăți

INVITAȚIE

Conform prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,

Consiliul raional Ștefan Vodă, anunță despre desfăşurarea AUDIERILOR PUBLICE pe marginea proiectului deciziei  privind aprobarea bugetului raional  pentru anul 2022 (se anexează), care vor avea loc la data de 6 decembrie 2021, ora 1300 prin aplicația ZOOM, accesând link-ul: https://us02web.zoom.us/j/4181508524?pwd=V3NwU0ZrVXNvYkM1R05YdFpmckNYUT09

VĂ INVITĂM ȘI SOLICITĂM PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ ACTIVĂ!

Proiectului deciziei  8.5 buget lectura 2

Pentru informații suplimentare apelați la tel.0(242) 2 21 41;  0(242) 2 30 48.

 Comitetul organizatoric