Noutăți

Învingătorii concursului raional „Pedagogul anului-2017”

Recent, în incinta DGE s-a desfășurat concursul raional ,,Pedagogul anului–2017”. La etapa locală care s-a desfășurat în lunile octombrie 2016–ianuarie 2017 au participat 84 cadre didactice. La etapa raională au participat 18 cadre didactice. Din ele: 5 educatori din IET (gr. nr.2 or. Ștefan Vodă, Feștelița, Răscăieți, Crocmaz, Popeasca);

5 învățători din IP gim. com. Răscăieți, IP școala primară ,,Grigore Vieru”, IP gim. s. Popeasca, IP gim. ,,Vasile Moga” s. Feștelița și 8 profesori din IP LT ,,Ștefan Vodă”, IP gim. com. Răscăieți, IP gim. ,,Ion Creangă”, s. Copceac, gim. s. Brezoaia, IP gim. ,,Ecaterina Malcoci” s. Crocmaz și gim. s. Palanca.

Conform deciziei comisiei de concurs învingători au devenit:

a),,Educatorul anului” – Curnei Natalia, educator la grădinița de copii din s. Feștelița

b),,Învățătorul anului” – Caușnean Valeria, învățătoare de clasele primare din IP gim. com. Răscăieți.

c) ,,Profesorul anului” – Cașciuc Elena, profesor de limbă și literatura rusă, IP gim. ,,Ion Creangă” s. Copceac.

Învingătorii vor apăra cinstea raionului la concursul republican.

Direcția generală educație