Finanțe Noutăți

Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare

În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, direcția finanțe Ștefan Vodă a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 18 noiembrie în sala de ședință a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare din raionul Ștefan Vodă.

Dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, a vorbit despre aspectele de reformă în domeniul executării de casă a componentelor bugetului public național, evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar. Managementul plăților din bugetele componente ale bugetului public național și modul de achitare și evidență a plăților din bugetul public național prin sistemul trezorerial, diverse probleme ce țin de activitatea sistemului trezorerial au fost temele discursului dnei Ana Țurcan, șefa direcției trezorerie teritorială. Dna Natalia Frumos, șefa serviciului, contabil-șef al direcției finanțe, s-a axat pe modul de aplicare al Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normele metodologice privind evidența contabilă. La raportarea financiară în sistemul bugetar s-a referit dna Larisa Caburgan, specialist principal al direcției finanțe.

Scopul seminarului instructiv desfășurat este crearea capacităților necesare în cadrul autorităților publice locale pentru a trece de la 1 ianuarie 2016 la noul plan de conturi contabile în sistemul bugetar și noile norme metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, prevăzute de legislația în vigoare. Toți formatorii au răspuns la numeroasele întrebări parvenite de la contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare și publice raionale.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”