Noutăți

Întrunirea președintelui raionului cu primarii localităților

La 29 martie curent, dl Iurie Moiseev, președintele raionului, s-a întrunit cu primarii localităților raionului pentru a face cunoștință cu reprezentanții administrațiilor publice locale și a se informa care este situația în teritoriu la moment, ce probleme pot fi soluționate cu implicarea Consiliului raional. „O să fiu deschis pentru o conlucrare colegială, sănătoasă cu toți primarii, a menționat președintele raionului. Deoarece n-a rămas mult timp până la alegerile locale, trebuie să ne concentrăm asupra rezolvării problemelor-cheie cum ar fi salubrizarea localităților, reparația drumurilor din fondul rutier și Programul național „Drumuri bune pentru Moldova-2”, valorizarea surselor financiare din programul „Ro-3” pentru dotarea grădinițelor pentru copii etc. Pentru a avea o comunicare și conlucrare mai eficientă, propun să ne întâlnim în fiecare lună în ultima zi de vineri”, a propus președintele raionului. Primarii au acceptat această idee constructivă deoarece sunt cointeresați în susținerea conducerii raionului întru soluționarea unor probleme ce le depășesc competențele. Pe parcursul ședinței mai mulți primari s-au referit la o problemă ce ține de sfera cadastrului și relațiilor funciare cerând ca inginerii cadastrali și secretarii consiliilor locale să fie instruiți de persoane competente de rang raional și republican.

Despre problemele comune ce țin de sfera socială a vorbit dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului. Nouă grădinițe din raion sunt beneficiare de investiţii în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova (RO-3). Suma totală constituie 1600 mii lei. Valorificarea în termen și corectă, după necesitățile grădinițelor, este în competența directă a APL.

Dl Gherman a informat primarii despre modalitățile de susținere a persoanelor defavorizate din partea statului. Astfel, dacă în a doua jumătate a anului 2018 în acest scop au fost repartizate 1162 mii lei, atunci pentru anul 2019 sunt preconizate 1331 mii lei, dintre care 260 mii pentru persoanele defavorizate, 781 mii pentru familii cu copii, 290 mii lei – pentru serviciul asistență personală. Selectarea persoanelor care vor beneficia de acest ajutor se face la nivel local de asistentul social în conlucrare cu APL și necesită avizul pozitiv al comisiei de repartizare a ajutoarelor care activează pe lângă primărie. Corectitudine, echitate în selectare și transparență maximă sunt foarte importante în acest domeniul vulnerabil, a menționat vicepreședintele raionului mizând pe relații lucrative tuturor actorilor sociali implicați.

Fără implicarea APL nu pot fi soluționate și alte probleme comune – odihna de vară a copiilor, organizarea donării de sânge, combaterea tuberculozei etc.

Vicepreședintele raionului, dl Alexandru Pavlicenco s-a referit la salubrizarea localităților, verificarea îndeplinirii prescripțiilor care au primit deținătorii de bazine acvatice, consecințele posibile ale pestei porcine și rabiei. În context, primarii au cerut ajutor în rezolvarea problemei cu nimicirea vulpilor și șacalilor care au invadat satele și prezintă un pericol mare pentru sănătatea publică.

În final, dl Iurie Moiseev a accentuat că numai o conlucrare sănătoasă cu toți primarii, indiferent de apartenența politică, cu funcționarii publici din cadrul Consiliului raional, cu serviciile desconcentrate și descentralizate în teritoriu poate aduce rezultate la care se așteaptă cetățenii raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”