Agricultură și Alimentație Noutăți

Întrunirea Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare cu agenții economici

După cum s-a informat, la 19 octombrie,  în vizită de lucru în raion a fost Ministrul agriculturii și industriei alimentare dl Viorel Gherciu, împreună cu deputatul Vladimir Bolea, președintele comisiei parlamentare agricultură și industrie și deputatul Ersilia Qatrawi, membu a comisiei parlamentare administrare publică.

În urma dialogului cu reprezentanții administrațiilor publice locale de ambele niveluri, cea de-a doua  întrunire a avut loc în casa de cultură din orașul Ștefan Vodă  cu 47 agenți economici din teritoriu, la fel cu prezența conducerii raionului în persoanele  președintelui  Vasile Maxim și a vicepreședinților Vladimir Baligari și Valentina Barbei.

În cadrul întrevederii au fost înaintate mai multe probleme  majore ce îi frământă pe parcursul anilor pe agenții economici. Similar discuției cu primarii, și la această întrunire cei prezenți inițial au abordat problemele prioritare pentru zona noastră: renovarea sistemului de irigare și punerea în funcțiune a sistemului antigrindină.

O altă problemă rămâne a fi prețul de realizare la culturile agricole cu valoare adăugată înaltă ca muștarul, inul, tutunul, care au cota TVA de 20%, în comparație cu celelalte culturi cerealiere ce este de 8%. Agenții economici nu-și permit să le cultive pe suprafețe mari din cauza aceasta, cu toate că ele sunt premergători buni și sunt benefice în introducerea lor în asolament, îndeosebi pentru agricultura ecologică. La care, dl Vladimir Bolea a precizat că deja a fost înaintat proiectul de lege ce se referă la egalarea cotei TVA pentru toate culturile agricole, rămâne doar să fie aprobat.

Problemele sectorului zootehnic de asemenea a fost puse în discuție, în special dezvoltarea sectorului, prețurile mici la lapte, sinecosturile mari, subvențiile neprimite etc. De către dl ministru le-a fost recomandat agenților economici să treacă la rase mai productive și nemijlocit să treacă în extravilan pentru a beneficia de măsurile de subvenționare stipulate în Regulament.

De asemenea dl Vladimir Bolea a făcut o comparație a sectorului zootehnic din Republica Moldova și alte țări, argumentând prin eficacitatea acestui sector și pentru agricultură.

O altă întrebare abordată de agenții economici a fost cu referire la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care a plafonat întoarcerea subvențiilor la suma de 300 mii lei, ceea ce este prea mică pentru unele gospodării, care au investit considerabil în procurarea tehnicii agricole și a echipamentelor necesare.

La acest capitol a fost răspunsul că Regulamentul de subvenționare o să fie modificat și completat, de asemenea a fost majorat Fondul cu 435 mln. lei.

De asemenea a fost pusă în discuție problema ce ține de realizarea producției și anume regăsirea producției autohtone pe rafturile marketurilor, care ar trebui majorată în proporție de 50%.

La întrebarea în cauză, în urma dezbaterilor dl Vladimir Bolea a recomandat legumicultorilor îndeosebi, să lucreze asupra calității și aspectului exterior, să ambaleze corespunzător necesităților cumpărătorilor și în acest caz va dispărea problema data.

Referitor la restituirea cheltuielilor suportate în urma calamitățile naturale din anul curent (ploi cu grindină, inundații), întoarcerea cheltuielilor suportate de către agenții economici, la nivel de republic nu a fost luată încă nici o hotărâre în acest sens.

Chestiunea abordată privind prețurile exagerate a imputurilor, o să fie precăutată cu agenții de distribuție.

Apicultorii de asemenea au obiecții față de Regulamentul de subvenționare și unii agenți economici ce folosesc pesticide, care duc la moartea famiilor de albine, întrebarea a rămas să fie studiată mai amănunțit din lipsa de timp.

În continuare, conform agendei de lucru a avut loc o vizită în teritoriu, și anume în s.Olănești la agentul economic SRL Farm Prod, ce are în gestiune o suprafață de 90 ha de livadă de cireșe și mere, care este de tip superintensiv, de asemenea are construit un frigider de cea mai mare capacitate din raion, care constituie 4000 tone.

Diana Rusu, șef direcție agricultură și alimentație