Educație

Întrunirea de lucru a managerilor școlari

Direcția generală educație a desfășurat, conform planului de lucru, ședința cu directorii instituțiilor preuniversitare. Tradițional, a luat parte la această consfătuire dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului pe probleme sociale.

Dna Galina Iuraș, șef-adjunct al direcției educație, a prezentat analiza rapoartelor statistice prezentate de către instituțiile de învățământ ce vorbesc despre rezultatele înregistrate în primul semestru al anului școlar 2015-2016. Dl Semion Zadorojnîi, specialist principal al direcției, s-a referit la numărul elevilor neșcolarizați și abandon școlar, cauzele acestui fenomen negativ și măsurile întreprinse în comun cu toți actorii sociali care au tangența cu educația tinerii generații. Astfel, conform datelor prezentate, la moment în raionul nostru sunt trei copii neșcolarizați și încă patru copii au abandonat școala.

Trezește îngrijorarea și absenteismul. Media pe raion constituie 10 lipse per elev. Dar dacă facem o comparație, la un pol se găsește școala primară „G. Vieru” unde media lipsurilor nu depășește un procent, la alt pol – gimnaziul s. Răscăieții Noi cu 23 lipse per elev.

Indicatorul calității pe raion constituie 30,46 de procente, cel mai înalt fiind de 55, 39 de procente. Succesul școlar a depășit 95 de procente, 240 de elevi de la diferite trepte de școlarizare fiind neatestați la un obiect sau la mai multe. Veridicitatea acestor date va fi confirmată sau declarată nefundată după examenele de absolvire, de aceea elevii trebuie să fie apreciați nu prin comparare, ci conform criteriilor stipulate, a atenționat prezența șefa direcției educație. Decalajul dintre notele anuale și cele de la examene (în anul de studii precedent acest indiciu a depășit două puncte) va demonstra atitudinea fiecărui profesor și a managerilor față de obligațiunile profesionale.

Organizarea examenelor – acest subiect a fost abordat de dna Burduja. Toate instituțiile dispun de setul de documente necesare pentru desfășurarea examenelor, de aceea cele mai importante informații despre sesiunea de vară trebuie să fie plasate pe panourile pentru absolvenți. Urmează să fie organizate adunări cu absolvenții și părinții lor pentru ca ei să cunoască cu lux de amănunte modul și graficul desfășurării examenelor.

Olimpiadele raionale se vor desfășura la 13 și 20 februarie, a informat dna Iuraș. La moment sunt înregistrați 450 de solicitanți, însă la unele obiecte (informatica, matematica, fizica) concurența va fi foarte mică. După finalizarea olimpiadelor specialiștii direcției vor face o analiză amplă cu privire la participarea numerică și calitativă a instituțiilor la acestea competiții intelectuale.

În fața managerilor școlari a fost pusă sarcina de a identifica din timp cei mai buni elevi care corespund criteriilor stipulate în Regulament și a pregăti dosarele pentru a le prezenta comisiei raionale care va selecta bursierii Consiliului raional.

Calitatea cunoștințelor elevilor și pregătirea lor către viață sunt imperativele timpului, a accentuat dl Gherman în luarea sa de cuvânt. Realizarea acestor sarcini depinde de cadrele didactice și de sistemul de management în instituțiile de învățământ. Sunt gimnazii și licee unde să muncește mult și efectiv, dar rezultatele altor trezesc cea mai mare îngrijorare. Prin urmare, este necesar ca în fiecare colectiv pedagogic să se facă o evaluare serioasă pentru a schimba situația spre bine.

La ședință au fost abordate și alte probleme de ordin organizatoric.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”