Noutăți

Întrunirea de lucru a managerilor școlari

La 10 octombrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional, direcția generală educație a desfășurat ședința de lucru cu managerii școlari. Ca de obicei, ordinea de zi a fost încărcată, însă cea mai importantă a fost chestiunea cu privire la executarea bugetului pentru anul 2018 și proiectul bugetului pentru anul 2019. La ședință au fost prezenți dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe.

Dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, a informat prezența despre situația financiară alarmantă în majoritatea instituțiilor de învățământ din raion. Astfel, numai 6 din 27 de instituții vor acoperi din bugetele proprii necesitățile (salariu, întreținerea edificiilor) până la finele anului 2018. Dacă în unele instituții deficitul bugetar constituie de la 20 până la 50 de mii lei, atunci în altele nu se ajung 300-400 mii lei. După estimările făcute, deficitul bugetar pe raion este de 2.900.000 lei. Cu cele mai mari probleme financiare se confruntă instituțiile cu numărul mic de elevi.

Președintele raionului este foarte îngrijorat de situația financiară creată în sistemul educațional. Dl Molozea a cerut cu insistență ca managerii încă odată să analizeze toate posibilitățile pentru a micșora cheltuielile. Președintele raionului s-a referit la gestionarea diferită a finanțelor în instituțiile care se află în condiții asemănătoare, având același număr de elevi ponderați, iar la unii deficitul bugetar este considerabil mai mare. Dacă la mijloc e managementul defectuos, fiecare conducător trebuie să tragă concluzii de rigoare, a punctat președintele raionului. Problema școlilor mici va fi soluționată prin Hotărârea Guvernului nr. 868 care a fost publicată în Monitorul Oficial la 5 octombrie curent. E vorba de transformarea școlilor mici în filiale ce va permite o finanțare mai bună. Problema aceasta cere o analiză minuțioasă pentru a lua o decizie optimă în interesul copiilor și a comunităților.

O altă problemă nesoluționată – situația copiilor nevaccinați contra rujeolei. La moment 33 de elevi nevaccinați nu sunt admiși la școală, cei mai mulți, 12 la număr, sunt din s. Ermoclia. S-au întreprins eforturi comune susținute a medicilor și a pedagogilor de a convinge majoritatea părinților de a vaccina copiii. Prin implicarea personală a președintelui raionului a fost soluționată problema în s. Marianca de Jos – toți copiii sunt vaccinați și merg la școală. După părerea părinților, dar și a pedagogilor ordinul MECC care prevede neadmiterea copiilor nevaccinați contra rujeolei în colectivitățile de educație aduce o gravă încălcare a dreptului fundamental al copilului de a avea acces la studii.

Au fost puse în discuție problemele ce țin de: pregătirea instituțiilor pentru activitate în sezonul rece a anului; activitatea metodică; incluziunea copiilor cu dizabilități; activitatea asistentelor medicale; alocarea a 2000 lei pentru fiecare cadrul didactic, punerea în aplicare a instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal; prezentarea ordinelor, graficilor deplasărilor cadrelor didactice care fac naveta.