Noutăți

Întrunirea cu administratorii HoReCa

Vineri, 22 octombrie, președintele raionului Vasile Maxim a convocat administratorii HoReCa, șefii serviciilor de ordine și instituțiilor de sănătate publică.

Întrunirea a fost organizată în legătură cu agravarea situației pandemice în țară, inclusiv în raionul Ștefan Vodă. A fost atrasă atenția asupra activității agenților economici, a piețelor (în special din or.Ștefan Vodă și s.Olănești), cu solicitarea asigurării respectării normelor sanitare și măsurilor antiepidemice, precum și atragerea persoanelor responsabile atât din partea conducerii piețelor, a centrelor comerciale, cât și a administrațiilor publice locale întru monitorizarea și atenționarea cetățenilor, în caz de neconformare cerințelor sanitare.
Având în vedere situația critică în România, precum și situația tot mai alarmantă în Republica Moldova, scopul și sarcina tuturora este de a nu admite răspândirea infecției. În această ordine de idei, președintele a adus argumentele necesare și a exprimat apelul conducerii raionului de a respecta cu strictețe măsurile antiCovid prevăzute,  întru evitarea apariției focarelor și creșterii numărului persoanelor virusate.
Din numele instituțiilor medicale au intervenit dl Valeriu Boian (șef Centrul Sănătate Publică Ștefan Vodă), dna Mariana Haret (șef Centrul de Sănătate Ștefan Vodă) și dna Tatiana Bulai (ANSA, fil.Ștefan Vodă), care au adus datele statistice, s-au referit la dinamica pandemiei în raion, inclusiv codurile sub care se află localitățile. Au atras atenția asupra necesității respectării măsurilor de prevenire și control antiCovid și, nu în ultimul rând, a necesității vaccinării, susținând că doar vaccinarea este metoda de salvare.
Domnii Andrei Trofimov (șef Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă) și Vitalie Luca (Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă) la fel au apelat la conștiința administratorilor HoReCa. Cu toate că, zilnic se efectuează razii în acest sens, se informează, se discută, dar nu toți agenții economici se conformează cerințelor. Pornind de la funcția organelor de drept în asigurarea respectării legii, celor ce nu se conformează Hotărârilor Comisiilor de Sănătate Publică Raionale și Naționale, zilnic se întocmesc procese-verbale. Or, Hotărârea CNESP și CRESP sunt obligatorii pentru toți.

Poilițiștii au chemat la înțelegere și conlucrare, în caz de necesitate, fiind deschiși de a veni în fața colectivelor în scopul informării și sensibilizării oamenilor.

Reprezentanții HoReCa și-au expus vis-a-vis de cele discutate, au intervenit cu întrebări și concretizări.

E necesar de menționat că în cadrul discuțiilor, s-a aflat că nu toți agenții economici sunt la curent cu hotărârile CRESP. La care, dl Maxim a informat că toate  hotărârile fiind aprobate, în termeni restrânși sunt expediate administrațiilor publuce locale. Autoritățile, la rândul lor, precum expres este menționat  în fiecare hotărâre, urmează a le aduce la cunoștința conducătorilor instituțiilor din raza teritorială administrată.

Cu acest prilej, conducerea raionului intervine cu rugămintea și către administrațiile publice locale de a se implica activ în respectarea tuturor prevederilor și executarea atribuțiilor revenite în scopul combaterii infecției Covid-19.