Agricultură și Alimentație Noutăți

Întrunirea crescătorilor de ovine și caprine din raionul Ștefan Vodă

Regulamentul privind acordarea de plăți directe per cap de animal pentru anul 2022, a fost subiectul discuției în cadrul întrunirii fermierilor din raionul Ștefan Vodă. La fel, s-a discutat despre creșterea, reproducerea, ameliorarea raselor și exploatarea ovinelor și caprinelor în Republica Moldova, susținută de Președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine din Moldova dl Pavel Prisăcaru.

Cei 23 de fermieri prezenți veniți la întrunire, alături de dna Valentina Barbei, vicepreședintele raionului, specialiștii Direcției agricultură și alimentație și Alexei Jitaru, șeful interimar al serviciului relații funciare și cadastru, au avut posibilitatea să primească răspuns la întrebările existente și, totodată, să împărtășească problemele întâmpinate în activitatea de zi cu zi.

Dl Pavel Prisăcaru într-un mod accesibil s-a referit la problemele actuale în zootehnie și anume în creșterea ovinelor și caprinelor în condițiile raionului Ștefan Vodă, perspective în dezvoltare și lacunele în alocarea plăților direct pe per cap de animal. De asemenea o problemă strigență pusă în discuție, a fost amplasarea fermelor în intravilanul localității și în ceea ce privește pășunatul. Înființarea unei afaceri în domeniul dat, de asemenea a fost discutată, cu specificarea cerințelor necesare pentru un tânăr fermier și nu în ultimul rând, ceea ce ține de dirijarea pieței și realizarea producției la prețuri rentabile pentru fermier.

După dicuții a urmat vizita de studiu în teritoriu la GȚ ,,Costin Ion,, din satul Volintiri.

Diana Rusu, șef DAA