Noutăți

Întrunire de informare despre sistemul de asigurare medicală obligatorie

Astăzi, 14 martie 2023, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă, a avut loc ședința de informare cu reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
La întrunire au fost prezenți: dl Vasile Maxim, președintele raionului; dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului; dl Radu Bârnă, șeful adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat; primarii localităților și șefii Centrelor de Sănătate din raion.
Cei prezenți au fost informați despre sistemul de asigurare medicală obligatorie, modul și termenii de achitare de către populație a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală; perioada procurării cu reducere a poliței. Au primit răspuns la întrebările înaintate.
Astfel reamintim, persoanele care se asigură în mod individual achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2023.
 Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. Ei vor beneficia în continuare de facilități la plata primei în sumă fixă până la data 31 martie 2023. Mărimea acesteia variază de la 1014 până la 4056 lei, în funcție de categoria din care face parte persoana.
🔸 1014 lei vor plăti proprietarii de teren cu destinație agricolă;
🔸 1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern;
🔸 4056 lei – persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.
Valoarea integrală a primei de asigurare în sumă fixă pentru anul 2023 este de 12.636 lei. Această sumă va fi achitată doar de cei care nu se vor asigura în mod individual în termenul stabilit de legislație – până la 31 martie 2023.