Noutăți

Întru susținerea persoanelor socialmente vulnerabile

La data de 24 martie a avut loc ședința membrilor comisiei de administrație a Fondului local de susținere socială a populației. Membrii comisiei de administrație au fost informați despre modificarea planului de transferuri lunare a mijloacelor financiare către fondurile locale de susținere socială a populației începând cu luna aprilie.

A fost luată decizia cu privire la acordare subvențiilor pentru alimentarea cu prânzuri calde a persoanelor socialmente vulnerabile la cantinele de ajutor social din or. Ștefan Vodă, satele Cioburciu și Olănești.

Conform petițiilor parvenite de la instanțele ierarhic superioare, din Fondul local de susținere socială a populației a fost acordat ajutor material la 5 persoane socialmente vulnerabile în sumă de 5000 lei pentru tratament și, conform cererilor unice, la 37 persoane – 51500 lei pentru tratament, procurarea produselor alimentare și mărfuri industriale.