Noutăți

Întru îmbunătățirea sănătății publice

Proiectul „Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile” se implementează în 10 raioane-pilot printre care se regăsește și raionul Ștefan Vodă. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.

Astfel, pe parcursul a trei zile la Ștefan Vodă s-a desfășurat seminarul de instruire a reprezentanților autorităților publice locale și serviciilor publice desconcentrate privind promovarea comunităților sănătoase. Dl Oleg Lozan, directorul Școlii de Management în Sănătate Publică, a făcut o prezentare privind bazele conceptuale moderne ale sănătății publice, sistemul de sănătate în Republica Moldova. Dl Lozan s-a referit la indicatorii demografici demonstrând că povara bolilor netransmisibile (bolile cardiovasculare, diabetul și hipertensiunea arterială etc.) subminează dezvoltarea socială și economică și, din acest motiv, reprezintă o prioritate urgentă pentru sănătatea publică. Condițiile de viață și stilul de viață nesănătoase, alimentația și consumul de alcool, precum și fumatul sunt factorii determinanți ai stării de sănătate precare a populației.

Expertul proiectului, dl Constantin Rimiș, a abordat probleme importante ce țin determinantele sănătății, politici și strategii naționale în sănătatea publică, a prezentat conceptul „Sănătate pentru toți” și „Sănătate în toate politicile”. Participanții seminarului au fost activi, participând în discuții și exerciții practice. La finele seminarului au fost înmânate certificatele de participare.