Economie și Atragerea Investițiilor

Întru dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă

În contextul lansării concursului de selectare a raioanelor în care vor fi create Parteneriate Publice Private (PPP) de livrare a bioenergiei, în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă implementat de către PNUD Moldova, Ştefan Vodă a fost unul dintre cele 5 raioane cu potenţial de creare a unui asemenea PPP. Proiectul presupune ca responsabilitatea gestionării centralelor termice pe bioenergie, asigurarea cu biocombustibil de calitate şi angajarea/plata operatorilor să revină agentului economic, autorităţile locale plătind doar costul gigacaloriei produse. Sursele financiare nerambursabile pentru implementarea proiectului constituie 100 000 Euro, cu investiţii esenţiale venind partenerul privat, fiind necesară şi contribuţia partenerului public.

În contextul realizării proiectului a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru estimarea potenţialului real al raionului Ştefan Vodă. Drept rezultat al acestuia 9 primării au fost selectate pentru a fi partenere în cadrul proiectului cu construirea a 8 termocentrale noi pe peleţi şi preluarea în gestiune a altor 12 centrale deja existente.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole.

În data de 1 februarie s-a desfăşurat şedinţa primarilor, potenţiali parteneri în cadrul proiectului, a managerilor instituţiilor de învăţământ, cu prezenţa preşedintelui raionului, dlui Nicolae MOLOZEA, şi a reprezentanţilor PNUD Moldova, pentru a avea o discuţie constructivă referitor la beneficiile care vor rezulta în urma implementării proiectului „Crearea Parteneriatului Public-Privat în domeniul producerii şi livrării agentului termic pe bază de biomasă”. Diverse opinii au parvenit din partea celor prezenţi la şedinţă, a primarilor şi a responsabililor de instituţii de învăţământ. Important rămâne să prioritizăm necesităţile beneficiarilor şi să estimăm posibilităţile de care dispunem pentru a realiza cu succes proiectul.

Adelina BARBĂNEAGRĂ,

șef, serviciul integrare europeană și investiții