Noutăți

Întru apărarea mai efectivă a drepturilor membrilor sindicatelor

La data de 11 decembrie Consiliul Interramural al Sindicatelor din Ștefan Vodă în comun cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a desfășurat un seminar pentru membrii Consiliului Interramural și activul sindical din raionul Ștefan Vodă.

Moderatorul seminarului, dl Vinidict Lutenco, președintele Consiliului Interramural Teritorial al Sindecatelor Ștefan Vodă, a prezentat formatorii: dl Ion Preguza, șeful Departamentului Juridic a CNSM, și dl Vasile Siloci, inspector șef al Inspectoratului Muncii al Sindecatelor, zona sud.

Dl Preguza s-a axat pe o temă foarte actuală în situație de criză politică și socio-economică în țara noastră – mecanismele de protecție a drepturilor salariaților, membri de sindicat, și amendamentele de ultima oră la Codul Muncii, care au scopul de a spori gradul de respectare a drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor şi angajatorilor şi de a aduce cadrul legal naţional în concordanţă cu cerinţele actuale ale economiei de piaţă.

Despre evaluarea riscurilor în domeniul securității și sănătății în muncă la nivel de unitate economică care reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor a vorbit dl Siloci. Evaluarea riscurilor profesionale se efectuează prin orice metodă însuşită de evaluatori şi se finalizează cu propunerea măsurilor de prevenire a riscurilor profesionale. Angajatorul este obligat să aplice măsurile prevăzute în art.10 al Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, să evite riscurile profesionale, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, combaterea riscurilor profesionale, a subliniat dl Siloci. Dumnealui s-a referit la toate etapele evaluării riscurilor care se efectuează de către o comisie specială în număr de cel puţin trei persoane care include lucrător desemnat, reprezentantul angajatorului şi reprezentantul lucrătorilor.

La finele seminarului a avut loc sesiunea de întrebări și răspunsuri, activiștii sindicali dând dovadă de cunoașterea problemelor ce țin de încălcarea drepturilor membrilor sindicali și riscurilor existente la locul de muncă în diferite domenii de activitate. Participanții seminarului care au evaluat pozitiv activitatea în cauză au acumulat noi cunoștințe ce vor permite se acționeze mai efectiv în apărarea drepturilor membrilor organizațiilor sindicale din raionul Ștefan vodă.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”