Noutăți

Întrevedere cu viceministru educației, dna Cristina Boaghi

Dna Cristina Boaghi, viceministrul educației, conform orarului întâlnirilor membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii, la 15 noiembrie curent, a vizitat or. Ștefan Vodă unde a avut o întrevedere cu managerii instituțiilor preșcolare și preuniversitare, școlii profesionale, cu specialiștii serviciului de asistență psihopedagogică, alți funcționari care în activitatea sa au tangență cu sistemul educațional.

Dna Boaghi în discursul său a menționat că sarcina primordială a Ministerului Educației constă în creșterea imaginii
pedagogului în societatea noastră, deoarece profesia și-a pierdut prestigiul de altă dată. Este cunoscut faptul că, de obicei, la pedagogie să înscriu absolvenții care n-au reușit la alte facultăți prestigioase deoarece la pedagogie nu există concurs. În context, Ministerul Educației evaluează instituțiile superioare care pregătesc cadre didactice pentru sistemul educațional, dat fiind faptul că calitatea tinerilor specialiști lasă mult de dorit. Spre regret, măsurile care vor fi întreprinse nu pot garanta un rezultat pozitiv imediat. O altă pârghie în mâinile Ministerului Educației – salarizarea selectivă. O companie din Estonia angajată de ME la moment lucrează asupra elaborării noii formule de salarizare a pedagogilor în dependență de mai multe criterii de apreciere a activității dascălilor noștri.

Viceministru a subliniat că ME are doi parteneri: UE sprijină financiar dezvoltarea învățământului profesional tehnic, iar Banca mondială – învățământului general. Se lucrează asupra elaborării unui pachet educațional mobil prin micșorarea disciplinelor obligatorie și lărgirea spectrului disciplinelor opționale. Modernizarea și dezvoltarea rețelei de școli de circumscripție în toată țara este o altă sarcină importantă a ME, mai mult, în direcția aceasta deja s-au făcut pași importanți, 6 școli aflându-se în procesul de modernizare completă.

Majoritatea problemelor la care s-au referit cei prezenți la întrunire cu viceministru, sunt bine sau mai puțin cunoscute de ME, însă marea parte din ele nu pot fi rezolvate rapid, deoarece sunt strâns legate de situația social-economică în țară care este precară. Dna Raisa Burduja, șefa direcției educație, a adresat întrebări ce țin de lipsa cadrelor didactice, în primul rând pentru predarea disciplinelor exacte, soarta autobuselor școlare, oferite de către România, lipsa studiilor on-line pentru copii cu dizabilități locomotore, soarta laptopurilor promise de către guvern, deficitul bugetar al instituțiilor cu numărul de elevi între 120 și 200 etc.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, prezent la ședință, și-a exprimat convingerea că problema lipsei de cadre în toate sferele de activitate poate fi rezolvată, fie și temporar, prin impunerea absolvenților care au studiat la buget de a lucra 2-3 ani în spațiu rural. Viceministru a informat că se lucrează asupra estimării corecte a costului studiilor studenților pentru a stabili perioada de lucru obligatoriu după absolvirea instituțiilor pedagogice.

Este necesar de introdus modificări în regulamentele școlilor profesionale, deoarece nu există continuitate pentru copii cu CES care au absolvit gimnaziul după programe adoptate, a solicitat dna Anastasia Pânzari de la SAP.

Dl Ion Cazacu, directorul școlii auxiliare din s. Popeasca, preocupat de soarta copiilor cu retard mintal, a propus ca în baza școlii auxiliare să fie organizată o școală experimentală axată pe educația tehnologică și îmbrățișarea de către elevi a unei profesii tehnice.

Despre o problemă importantă pentru satul Purcari a vorbit dna Tatiana Ternovețchi, directorul grădiniței. Copiii satului la moment sunt adăpostiți de gimnaziul local, deoarece nici primăria, nici Consiliul raional nu dispun de surse financiare pentru finisarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii viitoarei grădinițe. Dacă demersul primăriei și tot pachetul de documente va ajunge la ME, se vor căuta posibilități de a soluționa problema, a punctat dna Cristina Boaghi.

Pe parcursul întrevederii cu viceministru educației au fost abordate și alte probleme ce țin de domeniul educației. Dna Cristina Boaghi a vizitat liceul teoretic „Ștefan Vodă” și școala profesională din centrul raional.

dsc00093