Întreprinderile Municipale

Întreprinderile Municipale

 

Nr. d/o Denumirea întreprinderii de stat/municipale Sediul instituţiei publice Telefonul Servicii acordate
1 2 3 6 7
1 Direcţia de producţie” Apă- Canal”. Or.  Ştefan Vodă str. Industrială 2 0242 22922 Servicii comunale
2 ÎM Gospodăria Comunală ,,Olan- Service”. s. Olăneşti str.Alexandru cel Bun 68 0242 52685 Servicii comunale
3 ÎM ,,Apsalub” s. Feşteliţa 0242 44343 Servicii comunale
4 ÎM ,, Izvorul Vieţii”. s. Volintiri 0242 55119 Servicie comunale
5 ÎM  ,,Apă

şi Salubrizare”.

Com. Răscăieţi 060245044 Servicie comunale
6 ÎM ,,Harson-Serv”. s.Căplani 0242 43924 Servicii comunale
7 ÎM ,,Ermoclia- service”. s.Ermoclia 0242 33205 Servicii comunale
8 Î.M.,,Lumen Ermoclia”. s. Ermoclia 068566008 Servicii comunale
9 ÎM GLC

,,Cioburciu-Service”.

s. Cioburciu 0242 35274 Servicii comunale
10 ÎM ,,ECO- Purcari”. s.Purcari 0242 30283 Servicii comunale
11 ÎM ,,Servcom Popeasca”. s.Popeasca 069760666 Servicii comunale
12 ÎM ,,Biroul de proiectări, prospeţiuni şi servicii”. Or. Ştefan Vodă str.Libertăţii1 069850269 Service de proectăre
13 Î.M.,,Centrul stomatologic raionul Ştefan Vodă”. Or.  Ştefan Vodă str.Testemiţanu 0242 25114 Servicii stomatologice
14 ÎM ,,GC Talmaza” s. Talmaza 069220658 Servicii comunale
15 ÎM Servicii comunale Feștelița-Marianca de Jos s. Feștelița 0242  44343 Servicii comunale