Noutăți

„Întotdeauna este loc de mai bine”

Recent asistenții sociali din localitățile raionului s-au întrunit într-o ședință de lucru organizată de către direcția asistență socială și protecția familiei. Fiecare asistent social și-a dat darea de seamă despre activitatea profesională desfășurată pe parcursul primului semestru a anului 2016.

Astfel, dna Natalia Constantinova, asistent social din s. Crocmaz, a informat conducerea direcției și colegii că în prima jumătate a anului 115 consăteni s-au adresat la asistentul social cu diferite probleme. Prin urmare, s-au întocmit 30 de cereri de ajutor social, 46 de cereri prin ancheta socială. 12 solicitanți au primit ajutor material din fondul pentru susținerea socială a populației, încă 12 – din fondul local, în sumă totală de 11500 lei. În context, s-au efectuat 39 de evaluări la domiciliu. În serviciul social „Sprijin pentru familie cu copii” au fost incluse două familii care au beneficiat de 7000 lei. Au fost deschise 2 dosare noi pentru serviciul îngrijire la domiciliu, iar 4 cazuri au fost închise. O persoană a fost inclusă în serviciul „Asistență personală”. 2 copii și 3 maturi aflați în situație de risc au fost plasați în centre comunitare. S-au evaluat cu completarea formularelor familiile beneficiarilor plasați în internate din Bălți, Edineț, Hîncești, Orhei, 5 la număr.

S-au întocmit 4 dosare referitor la tutela temporară pentru copii părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării la muncă, au fost întocmite 20 fișe de identificare a copiilor în dificultate.

În adresa judecătoriei Ștefan Vodă au fost expediate 2 cereri de chemare în judecată pentru decăderea din drepturi părintești, deoarece toate măsurile întreprinse pentru a readuce părinții la normal au eșuat, iar copiii lor se află în situație de risc major.

9 copii din familii socialmente vulnerabile au beneficiat de ajutor material (350 lei) cu prilejul Zilei Internaționale a copiilor. În sezonul estival în tabăra „Dumbrava” s-au odihnit gratuit 3 copii, cu suportul bisericii baptiste încă 46 de copii s-au întremat sănătatea în diferite tabere de odihnă din țară.

În comun cu liceul teoretic „Ecaterina Malcoci”, grădinița de copii „Guguță”, centrul de zi „Caritate-Crocmaz”, administrația publică locală au fost desfășurate diferite acțiuni consacrate participanților la războiul din Afganistan, conflictul militar de pe Nistru, al doilea război mondial.

Au fost numite doar unele momente din gama largă a activității asistentului social din s. Crocmaz. După cum a menționat dna Viorica Nastasiu, șefa DASPF, dna Constantinova este nu numai un profesionist bun care activează în conformitate cu toate actele normative ce țin de sfera asistenții sociale, dar depune și mult suflet pentru a susține și a ajuta consătenii de diferite vârste care se află în dificultate.

După prezentarea dărilor de seamă, dna Nastasiu a făcut o analiză succintă a activității asistenților sociali, bazată, în primul rând, pe rezultate vizitelor în teritoriu întreprinse de către specialiștii DASPF și aprecierea din partea APL și a beneficiarilor. Deși majoritatea asistenților sociali dau dovadă de responsabilitate și profesionalism, au fost identificate unele scăpări, inclusiv în completarea documentelor. Astfel, a fost pus accentul pe lacunele depistate, pe cerințele actuale ce stau în fața asistenților sociali. Deci, sloganul activității „Întotdeauna este loc de mai bine” este modern și îndeamnă angajații din sfera socială, și nu numai, spre dezvoltare și perfecțiune continuă.DSC00332