Noutăți

Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice

La 16 mai curent, Gender-Centru în parteneriat cu Clubul Politic al Femeilor 50/50 a desfășurat, în sala de ședințe a Consiliului raional, o instruire pentru funcționarii publici din cadru APL de nivelul I și II, reprezentanți ai societății civile, instituții media cu genericul „Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice”.

Scopul instruirii – consolidarea mecanismului de monitorizare privind realizarea Strategiei Naționale privind asigurarea egalității între femei și bărbați și Planului de acțiuni pentru anii 2017-2021 privind implementarea acesteia (HG Nr. 259 din 28.04.2017). Printre obiectivele seminarului au fost consolidarea colaborării dintre autoritățile publice locale și societatea civilă în asigurarea egalității de gen în comunitate dar și identificarea modelelor de succes și bune practici.

Exercițiile practice și discuțiile din cadrul seminarului vor contribui la fortificarea angajamentelor între părțile implicate la nivel local, inclusiv și prin participarea activa a societății civile.