Noutăți

Întâlnirea cu Ion Anton în cadrul Campaniei Naționale „Să citim împreună”

Întâlnirea cu un scriitor întotdeauna a fost o mare sărbătoare, o oră de spiritualitate într-o duminică a sufletului.

Campania Naţională de promovare a lecturii se desfăşoară, anual, cu scop de a motiva şi a atrage cât mai mulţi copii şi adolescenţi la bibliotecă, de a promova sistematic cărţi de valoare ale scriitorilor autohtoni şi a încuraja lecturile în familie.

Recent,  ediţia actuală a Campaniei nominalizate a ajuns şi la Liceul Teoretic Ştefan Vodă, care a fost gazda ospitalieră a unei activităţi literar-artistice de rang raional.

Invitatul şi oaspetele special al evenimentului a fost unul din protagoniştii Campaniei „Să citim împreună” – prozatorul, poetul, publicistul, redactorul-şef al publicaţiei periodice pentru copii şi adolescenţi, ziarul săptămânal „Florile dalbe”, omul-scriitorul Ion Anton. Este autorul noului roman „Alina”, recomandat pentru lectură adolescenţilor cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani în comun cu adulţii, părinţii şi bunici.

La activitate au fost prezenţi bibliotecari şcolari şi comunitari, elevi şi liceeni, pedagogi, părinţi, toţi cititorii-utilizatori activi ai bibliotecilor. Respectând principiul continuităţii şi consecvenţei, în comun s-a conştientizat faptul că „Lectura este ca o biserică a inimii”, un leac, o permanentă creştere personală şi profesională.

Au îndrumat şi monitorizat activitatea dna Maria Harea, colaborator la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, or. Chişinău, care a comunicat celor prezenţi despre obiectivele şi oportunităţile Campaniei, experienţe reuşite şi bune practici. Iar dna Lica Movilă, şef secţie la ziarul „Florile Dalbe”, a profitat de frumoasa ocazie şi a adunat multe materiale pentru o pagină specială tematică pe marginea realizării activităţii.

Într-o atmosferă destul de inspirată şi creativă, dar si cu mult curaj, elevii din gimnazii şi licee au prezentat propriile eseuri însoţite de postere, realizate în baza lecturii romanului „Alina”. Ei au împărtăşit emoţiile şi impresiile, au luat atitudine faţă de fenomenul traficului de fiinţe umane, temă reflectată de autor foarte original şi sugestiv.

Toţi cei prezenţi în sală au fost încântaţi de prestaţia reuşită a elevilor: Tatiana Balan, cl. X, Cătrin-Valeria Ganea, cl. IX, Cătălina Damaschin, cl. XI – toți de la IP LT „Ştefan Vodă”, Daniela Golban, cl. VIII, IP Gim. „M. Viteazul”, s. Carahasani, Veronica Cernous, cl. IX, IP Gim. „V. Moga”, s. Feşteliţa, Aliona Ţînţari, cl. IX, IP Gim. „I.Creangă”, s. Copceac, Adriana Roată, cl. IX, IP Gim. „M. Sîrghi”, s. Cioburciu, Daniela Corgoja şi Victor Corgoja, cl. XII, IP LT „M .Bieşu”, s. Volintiri. A impresionat prin actualitatea mesajului transmis, Adrian Gurdiş, cl. XII, LT „Ştefan Vodă”, care a valorificat esenţa discursului lui Alexei Mateevici la Congresul II al Pedagogilor.

În luarea sa de cuvânt, dl Ion Anton a menţionat că fără a exagera, consideră că participă la una dintre cele mai de succes întâlniri cu cititorii săi. A relatat multe evenimente din viaţa şi activitatea sa literară, şi concluzia a fost cu pronunţat accent pe faptul importanţei incontestabile a cărţilor şi lecturilor pentru orice personalitate ce se vrea împlinită.

A urmat şi o scurtă întâlnire cu micii cititori de la școala primară „Grigore Vieru”, unde foarte sincere şi deschişi elevii au vorbit cu drag şi au recitat poezii din recenta carte „Jocul de-a cuvintele”.

Tuturor celor activ implicaţi le-au fost oferite cărţi ca cadou cu autograful autorului.

După o succintă evaluare a întâlnirii, s-a luat decizia ca elevii Adriana Roată, Daniela Corgoja şi Victor Corgoja să participe la Conferinţa Republicană de totalizare a Campaniei „Să citim Împreună”.

Succesul şi reuşita unei astfel de activităţi se datorează şi rezidă faptului că organizatorii – echipa managerială şi biblioteca şcolară din Liceul Teoretic Ştefan Vodă, biblioteca publică Ștefan Vodă, direcţia generală educaţie, direcţia cultură, tineret,sport şi turism –  susţinuţi de o echipă de bibliotecari din localităţile raionului, în comun am conlucrat, coordonat şi colaborat eficient la toate etapele de pregatire şi nemijlocit în cadrul derulării evenimentului propriu-zis.

Zinaida PÎNZARI, specialist DGE