Blog

Instruirea specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare

   Astăzi, 20 august (2021) a avut loc seminarul Instruirea specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din primării.

   Reeșind din faptul că mai mulți specialiști pentru reglementarea proprietății funciare sânt angajați noi și nu au aplicat în practică programul CAD FUN-5, serviciul relații funciare și cadastru (șef interimar Alexei Jitari) a organizat astăzi seminarul susmenționat. Acțiunea s-a desfășurat în vederea familiarizării specialiștilor din domeniu cu regulele de elaborare a cadastrului. Formatorul Iurie Deriughin, a instruit pas cu pas privind întocmirea cadastrului anual la nivel de primărie și raion, șaptesprezece specialiști pentru reglementarea proprietăților funciare din teritoriu.