Noutăți

Instruirea și informarea agenților economici din businessul alimentar

Recent, Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Ștefan Vodă a desfășurat, în sala de ședințe al Consiliului raional,  un seminar de instruire și informare pentru agenții economici din businessul alimentar cu tema „Implementarea legislației specifice în vigoare din domeniul distribuției și comerțului cu produse alimentare”. La ședință au fost prezenți dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, reprezentanții ANSA dnii Corneliu Guțu și Ion Codreanu.

Dl Molozea a salutat agenții economici prezenți la instruire, puțini la număr comparativ cu numărul total al unităților comerciale, subliniind rolul importat al seminarelor de instruire, deoarece responsabilitatea  celor care activează în domeniul alimentar față de consumători este  enormă – de calitatea produselor comercializate depinde sănătatea cetățenilor. Este inadmisibil, a punctat președintele raionului, să faci bani pe sănătatea oamenilor, comercializând produse alimentare neconforme, cu termenul expirat etc. Se cere o conlucrare mai strânsă între agenții economici și organele abilitate cu funcții de control, deoarece scopul final este de a preveni plasarea pe piață a produselor alimentare neconforme ce pot pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor.

Dna Tatiana Bulai, inspector superior în secția siguranța alimentelor, a enumerat actele normative ce constituie baza legală a seminarului, s-a referit la noțiunile principale și informația introductivă privind tematica seminarului.

Dl Alexandru Roșca, inspector principal în secția siguranța alimentelor, a vorbit despre rezultatele ultimelor controale efectuate, îmbunătățirea situației generale privind respectarea cerințelor legislației privind siguranța produselor alimentare față de anii precedenți.  Operatorii din businessul alimentar (OBA)  dispun de o bază legală sigură prin respectarea căreia aceștia își pot desfășura activitatea fără riscuri sporite. OBA sunt obligați să implementeze în practică prevederile legale și să asigure trasabilitatea pe întreg lanț alimentar. Dl Roșca a subliniat importanța implementării la nivel de raion a Planului de prevenire și combatere a toxiinfecțiilor alimentare și a bolilor diareice acute. Dumnealui a enumerat cerințele minime față de amplasarea unității,  față de sala de comerț și mobilier, depozit și multe altele, a vorbit despre regulile de comercializare a produselor alimentare.

Dl Ion Codreanu a informat despre reformarea Agenției, atribuțiile ce îi revin în domeniul protecției drepturilor consumatorilor pe întregul lanț alimentar, siguranței ocupaționale și supravegherii producției alcoolice. Dumnealui a menționat că Codul Contravențional al RM prevede sancțiuni usturătoare pentru OBA care nu se vor conforma cerințelor legislației în vigoare.

Cociug Alexandru, specialistul Inspecției muncii, s-a referit la normele de Sănătate și Securitate în Muncă, legislația în domeniul SSM, siguranța ocupațională, instruirea angajaților în domeniul SSM, necesitarea elaborării instrucțiunilor de sănătate și Securitate în muncă, evidența carnetelor medicale și a fișelor personale ale angajaților.