Noutăți

Instruirea asistentelor medicale

La 19 noiembrie 2015 în sala de instruire a IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă” a avut loc conferința asistentelor medicale. Conferința a fost deschisă de către șeful Centrului de sănătate dna Mariana Haret, care a prezentat informațiile la ordinea de zi: alimentația la sân, îngrijirea copilului nou născut, securitatea injecțiilor. La primele două teme s-a referit dna Balanețchii Nadejda, medic pediatru. Alimentația la sân a copilului este definită de OMS și de UNICEF ca fiind cea optimă, asigurând legătura emoțională dintre mamă și copil. Au fost menționate toate avantajele alimentației la sân pentru copil, mamă, bugetul familiei, societate. Referindu-se la îngrijirea noi născuților, dna Balanețchi s-a axat la prezentarea principiilor noi de îngrijire a copilului.

În luna octombrie Ministerul Sănătății a elaborat Ghidul practic Securitatea injecțiilor, care a fost prezentat asistentelor medicale de către dna Olga Tiosa, asistenta șefă a instituției. Scopul Ghidului este actualizarea cunoștințelor personalului medical pentru asigurarea siguranței injecțiilor. Respectarea bunelor practici de siguranță a injecțiilor este obligatorie pentru prevenirea contractării maladiilor hemotransfuzabile. O posibilă evitare a infectării prin sânge este indicarea preponderentă a tratamentului per oral, evitându-se injecțiile.

În cadrul problemelor organizatorice au fost prezentate principiile de activitate în Sistemul Informațional Automatizat în varianta revizuită. Pentru informație – în anul 2015 a fost implementat Sistemul informațional automatizat al Asistenței medicale primare, ce prevede înregistrarea electronică a tuturor serviciilor oferite de medicul de familie și echipa sa. La etapa de implementare înregistrarea serviciilor se efectuează în Fișa de ambulator și în format electronic, ce necesită timp dublu pentru înregistrarea stării de sănătate a fiecărui pacient. Pe parcurs, Fișa de ambulator își va pierde valoarea fiind scoasă din uz.

O altă problemă discutată este înregistrarea cetățenilor la medicul de familie. Pentru informație – deservirea gratuită a cetățenilor la nivelul asistenței medicale primară se efectuează în baza înregistrării electronice la medicul de familie.

Au fost discutate toate problemele curente în instituții. Asistentele medicale au primit răspuns la problemele de serviciu.

Mariana HARET,

sef IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă”