Comunicate Noutăți Servicii Desconcentrate

Instruirea agenților constatatori

Astăzi, 12 octombrie 2022, angajații Secției securitate publică a Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă au desfășurat instruirea personalului din autoritățile administrației publice locale cu statut de agent constatator.

Obiectivele întrunirii a ținut de familiarizarea cu modificările în legislație, axată pe procedura de constatare și documentare a contravențiilor. În acest sens, s-a făcut referință la Acordul de colaborare nr. 4/72 încheiat între Inspectoratul General de Poliție și Congresul Autorităților Locale din Moldova, au fost aduse la cunoștință prevederile Codului contravențional. În detaliu a fost explicată procedura de constatare și examinare a cauzelor contravenționale, competențele autorităților locale și agentului constatator; conlucrarea între autoritățile/serviciile publice, de ordine și securitate, instituțiile de drept; regulile de întocmire a proceselor-verbale; condițiile de recuzare a agentului constatator și altele.