Asistență Socială și Protecția Familiei

Instruire privind protecția muncii și sănătății angajaților

La data de 10 decembrie 2015 a avut loc instruirea angajaților din sfera socială privind protecția muncii. Dl Vasile Siloci, inspector șef al Inspecției Muncii a Sindicatelor, zona de sud, a adus la cunoștință un șir de legi privind drepturile angajaților, a fost discutate mecanismele de protecție în anumite situații dificile, diferite tehnici de securitate în caz de accidente. Dl Siloci a atras atenția asupra faptului că angajații din sfera socială au o mare răspundere materială în cazurile acordării prestațiilor sociale (e vorba de ajutorul material și ajutorul social) unde trebuie să persiste omenire și respect.

Protecția muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin informare, consultare, instruire, protejare a lucrătorilor și a beneficiarilor serviciilor sociale din centrele comunitare.

Maia OSIPOV, specialist DASPF