Noutăți

Instruire pentru asistenți personali noi

La finele anului 2013 în cadrul direcției asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă a fost instituit serviciul „Asistență personală!”. Serviciul și-a început activitatea în anul 2014 cu 39 de unități de asistenți personali. Acest serviciu mult așteptat prezintă o necesitate vitală atât pentru copii și maturi cu dizabilități severe, cât și pentru familiile lor. Din păcate, în cadrul raionului sunt multe persoane cu dizabilități severe care solicită să beneficieze de aceste prestații, însă posibilitățile direcției asistență socială sunt limitate. Conform deciziei Consiliului raional, în anul 2015 au mai fost finanțate două unități de asistenți personali, iar la începutul anului 2016 – încă 10 unități. Cu scopul de a oferi persoanelor defavorizate servicii de calitate, în incinta DASPF s-a desfășurat un seminar de instruire pentru asistenții personali noi angajați. De la bun început participanții au fost familiarizați cu obligațiunile și drepturile asistenților personali și ale beneficiarilor. S-a studiat minuțios codul deontologic al angajaților din sfera socială. Fiecărui beneficiar i s-a întocmit planul individualizat de asistență personală, cu fiecare asistent s-a încheiat un acord de colaborare. Toți angajații cu ajutorul șefului serviciului au efectuat fișa de evidență zilnică a serviciilor prestate, pe care asistenții trebuie să le prezinte la evaluare, lunar. Toată echipa a lucrat constructiv. Concluzia principală făcută de noii angajați în serviciu de asistență socială: numai activând cu dăruire de sine, în conformitate cu necesitățile, interesele și preferințele beneficiarilor, e posibil de favorizat viață lor, făcând-o mai independentă și asigurând o integrare parțială în societate.

Angela MIHAIL, șef, serviciu asistență personală