Noutăți

Instruire în vederea promovării modului sănătos de viață

În perioada 4-5 mai 2017, Ministerul Educației cu sprijinul conducerii raionului Ștefan Vodă și în colaborare cu direcția generală educație Ștefan Vodă a desfășurat seminarul metodic republican la biologie și educație pentru sănătate cu subiectul „Promovarea modului sănătos de viață în rândul elevilor din învățământul general prin prisma disciplinelor obligatorii și opționale”. Beneficiarii seminarului au fost circa 60 cadre didactice ce predau disciplina biologia și specialiști din cadrul direcțiilor de învățământ, responsabili de biologie din 30 raioane și municipiile Bălți și Chișinău.

Obiectivele trasate în cadrul seminarului au fost: valorificarea finalităţilor curriculare în cadrul lecţiilor la disciplinele obligatorii și opționale prin dezvoltarea competențelor la elevi de menținere a propriei stări de sănătate; acumularea experienţei şi diseminarea bunelor practici în domeniu; promovarea imaginii instituțiilor de învățământ primar și secundar din r-nul Ștefan Vodă, implicate în desfășurarea seminarului.

În prima zi a seminarului au fost prezentate de către Mariana Goraş, șef adjunct al direcției învățământ preuniversitar a Ministerului Educație, informații cu privire la dezvoltările relevante în domeniul promovării modului sănătos de viață, la nivelul instituțiilor de învățământ general din republică. Apoi, au fost promovate în Gimnaziul „Ion Creangă”, s. Ermoclia, o lecție publică în clasa a VII-a „Intoxicația alimentară” și o activitate extrașcolară, ambele moderate de către Erica Parkins, voluntară a Corpului Păcii și Natalia Șchiopu, profesoară de limba și literatura română.

În aceiași zi, participanții seminarului au vizitat complexul muzeistic din LT „Ștefan Ciobanu”, s. Talmaza și Muzeul Verde din orașul Ștefan Vodă, centre de educație ecologică și patriotică unde elevii sunt informați despre tezaurul plaiului natal, promovând valorile și istoria neamului. În același context, profesorii prezenți la seminar au făcut cunoștință și cu istoria celei mai vechi, dar și renumite pe plan mondial, Vinăria Purcari.

Pe parcursul zilei următoare în scopul diseminării bunelor practici, au fost organizate trei lecții publice în școala primară „Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă. Lecțiile au fost organizate în diverse clase și au avut subiecte distincte: „Apa-i izvorul sănătății”, lecție în clasa a IV-a, desfășurată de către Aurica Cornițel, învățătoare, grad didactic I, „Alimentația sănătoasă”, lecție în clasa a IV-a, realizată de către Victoria Dimitrenco, învățătoare, grad didactic I, „Dinți sănătoși-copii sănătoși”, lecție în clasa a IV-a, realizată de către Georgeta Ursachi, învățătoare, grad didactic II.

De asemenea, a fost desfășurată o activitate extrașcolară „Spune DA pentru sănătatea ta” – concurs de inteligență în clasa a II-a, desfășurat de către Ludmila Cioinac, învățătoare.

În gimnaziul „Anatol Sîrghi”, s. Talmaza și în gimnaziul din comuna Răscăieți au fost realizate următoarele lecții publice: „Încrengătura Artropode. Clasa Insecte. Rolul biologic al insectelor”, lecție de biologie în clasa a VIII-a, organizată de către Ecaterina Procopi, profesoară de biologie, grad didactic I, „Metanolul și etanolul: compoziția, proprietățile fizice, acțiunea asupra organismului”, lecție de chimie în clasa a IX-a, promovată de către Aurelia Ciobanu, profesoară de biologie/chimie, grad didactic II, „Efectele poluării asupra sănătății”, lecție de geografie în clasa a VI-a, promovată de către Viorica Vozian, profesoară de geografie, grad didactic II și „Trăiesc sănătos”, lecție de generalizare în clasa a V-a, Tatiana Doncenco, profesoară de fizică.

Seminarul a reușit să adeverească așteptările participanților, prin intermediul acestei activități, participanții au avut posibilitatea să fie familiarizați cu bunele practici în domeniul de referință care urmează să fie diseminate în instituțiile unde își desfășoară activitatea.

Sursa: site-ul Ministerului Educație