Noutăți

Creșterea capacităților în scrierea și implementarea proiectelor în domeniul turismului

 

Recent, la invitația Direcției economie și atragerea investițiilor, reprezentanții Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Marina și Viorel Miron  au desfășurat ciclul de instruiri în scrierea și implementarea proiectelor în domeniul turismului. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectelor “Creșterea capacităților locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinațiile turistice majore din Moldova”, realizat cu suportul Programului de granturi Mici al GEF, implementat de PNUD Moldova și “Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din Moldova ”, finanțat de GEF și implementat de PNUD.
Sesiunile de instruire s-au desfășurat în incinta Incubatorului de Afaceri și au întrunit circa 25 de participanți: reprezentanți ai autorităților publice locale, asociațiilor obștești și ai mediului de afaceri din raionul Ștefan Vodă. Pe agenda de lucru a sesiunilor au fost trecute tematici precum: “Managementul proiectelor și inițiative strategice ale Programului de Granturi Mici al GEF (SGP) pentru dezvoltare durabilă” (principii generale ale ciclului de proiect, formularea scopului și obiectivelor, analiza SWOT, riscurile proiectului și măsurile de mitigare etc.), “Turismul verde” (principiile turismului verde, cerințele legislației de mediu relevante turismului verde, destinații și trasee eco-turistice, amenajarea eco-turistică a structurilor de ospitalitate locală), “Procurări transparente și managementul financiar al proiectelor” (legislația privind achizițiile publice în RM, principii de asigurare a transparenței procurărilor, procurări verzi și durabile, principiile managementului financiar, raportarea și controlul resurselor financiare etc.). În cadrul ciclului de instruiri participanții au avut ocazia să dezvolte propriile idei de proiecte lucrând asupra obiectivelor, activităților și bugetului acestora. Cursul a avut  scopul să dezvolte participanților competenţele şi abilităţile de bază, necesare pentru a planifica şi gestiona eficient programele şi proiectele de asistenţă externă.

Sergiu Bulgari, sef, Serviciu Integrare Europeană și Investiții