Noutăți

Instruire în achiziții publice la Ștefan Vodă

Recent, în incinta Școlii de Arte “Maria Bieșu” a fost organizat seminarul de instruire cu tematica „Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova în contextul noilor prevederi legislative, la care au participat peste 100 de persoane reprezentante ale instituțiilor publice implicate în procesul de achiziții publice din raion pentru a cunoaște bunele practici și tendințele actuale privind procedurile de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor. La eveniment a fost invitată dna Emilia Ristic, reprezentantă a Agenției Achiziții Publice, care a venit cu clarificări importante pentru derularea corectă și cu succes a procedurilor de achiziție publică.

În cadrul activității de instruire, au fost abordate următoarele subiecte:

  • dispoziții generale privind achizițiile publice în Republica Moldova. Planificarea achizițiilor publice;
  • sistemul electronic de achiziții publice MTender;
  • cerințe tehnice specifice achiziției produselor alimentare, serviciilor și lucrărilor cu prezentarea exemplelor practice;
  • derularea nemijlocită a procedurilor de achiziție publică.

Participanții și-au exprimat interesul pentru cursul express organizat, venind cu întrebări pentru soluționarea problemelor întâmpinate în procesul de pregătire și desfășurare a procedurilor de achiziție publică. E de menționat faptul că Agenția Achiziții Publice are rol consultativ, nu unul decisiv în procesul nemijlocit, autoritatea contractantă asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea și conformitatea cu legislația în vigoare a procedurilor de achiziții publice desfășurate.

Detalii referitoare la informația relatată în cadrul evenimentului, precum și prezentarea nemijlocită o puteți accesa conform link-ului: https://drive.google.com/file/d/1rZipHomG-A9phBVMAQDU3DcmSFaVdadb/view?usp=sharing

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor