Noutăți

Instruire: achiziții publice

Recent, Academia de Administrare Publică în colaborare cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a organizat cursul de dezvoltare profesională a personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, cu tematica ,,Achiziţii publice, gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziţii publice”.

Scopul acestui program de instruire a fost axat pe pregătirea teoretică şi practică a funcţionarilor din autorităţile publice locale pentru desfăşurarea corectă a procesului de achiziţie publică şi evitarea conflictului de interese în cadrul acestui proces. Obiectivele cursului au fost următoare: aprofundarea, actualizarea cunoştinţelor ce vizează bazele teoretice şi practice ale procesului de achiziţionare publică; dezvoltarea abilităţilor de aplicare a prevederilor cadrului normativ ce reglementează efectuarea procedurilor de achiziţii publice, identificarea a conflictelor de interese în procesul de achiziţii publice şi tratare a conflictelor de interese în procesul de achiziţii publice; modelarea atitudinilor de aplicare corectă a procedurilor de achiziţii publice şi a politicii conflictelor de interese.

A fost un program de instruire foarte constructiv, participanţii implicându-se activ în discuţie şi venind cu sugestii din perspectiva necesităţilor raioanelor pe care le reprezentau.

Lidia Grigoriev, specialist principal, direcţia economie şi atragerea investiţiilor