Noutăți Propuneri de proiecte

Institutul pentru Democrație anunță o competiție de granturi

Institutul pentru Democrație, în parteneriat cu Societatea de Cultură Bulgară „Rodoliubets” și Centrul pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeilor Tinere anunță o competiție de granturi în cadrul proiectului Creșterea  încrederii reciproce dintre cadrele didactice de cele două maluri ale Nistrului: formarea capacității regionale pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesorilor în domeniul metodelor pro-active moderne de educație pentru drepturile omului” finanțat de Uniunea Europeană. Institutul pentru Democrație, în parteneriat cu Societatea de Cultură Bulgară „Rodoliubets” și Centrul pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeilor Tinere, va oferi 10 sub-granturi comune pentru ONG-urile din regiunea Transnistreană și Moldova (de preferință în parteneriat cu instituțiile de învățământ) pentru a sprijini inițiativele lor comune ce vizează consolidarea încrederii prin activități educaționale în domeniul drepturilor omului.

Perioada de implementare a proiectului va acoperi o perioadă de până la 12 luni. Proiectele vor începe în noiembrie 2017 și se vor încheia cel târziu în octombrie 2018.

Suma maximă a bugetului pe care solicitanții o pot solicita pentru proiectele propuse nu va depăși 10.000 de euro (mărimea fiecărui sub-grant va fi de minimum 4.000 și maximum 10.000 de euro, granturile medii vor varia în volum de 5- 7 mii de euro fără cofinanțare).

Obiectivul specific al acestui program de sub-granturi este încurajarea dezvoltării de parteneriate durabile și a capacității societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului prin crearea unor platforme comune de cooperare între cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului.

Prioritatea programului de sub-granturi: activități comune ale ONG-urilor din Transnistria și Moldova (în parteneriat cu instituțiile de învățământ sau pentru instituțiile de învățământ) în domeniul educației pentru drepturile omului.

Toate proiectele trebuie depuse în numele parteneriatelor formate din cel puțin 2 organizații de pe cele doua maluri (adică cel puțin o organizație de pe fiecare mal al râului Nistru) în care unul dintre ei acționează ca solicitant principal. În calitate de solicitant principal, organizația poate prezenta doar o propunere de proiect pentru acest concurs de finanțare nerambursabilă.

Organizațiile, interesate să depună o cerere de participare la concursul de proiecte, trebuie să prezinte un pachet de documente conținând Formularul de candidatură și documentele care dovedesc statutul juridic al solicitantului, calificările persoanelor care vor fi implicate în organizarea acțiunilor și conducerii specificate, precum și orice alte informații care dovedesc experiența și capacitatea solicitantului de a realiza acest proiect.

PACHETUL DE APLICARE VA CONȚINE URMATOARELE DOCUMENTE:

  1. Rezumatul proiectului în limba engleză (nu mai mult de 1 pagină), ce conține o analiză a situației, a obiectivelor, a acțiunilor, a rezultatelor și a sumei solicitate.
  2. Formularul de cerere (care include bugetul solicitat și programul de lucru) completat în limba engleză (sau rusă). Formularele completate manual nu sunt acceptate.
  3. Copia documentului de înregistrare care confirmă faptul că partenerii sunt persoane juridice înregistrate.
  4. Copii ale carnetelor acestor organizații.
  5. Mandatul co-solicitantului.
  6. Autobiografiile (CV-urile) managerilor de proiect, ale contabililor și ale angajaților cheie implicați în implementarea proiectului (sub aceeași formă pentru întreaga echipă).
  7. O scurtă prezentare generală a activităților organizației (inclusiv, dacă este necesar, scrisori de recomandare din partea altor donatori, materiale realizate: cercetare, strategii, manuale de instruire, buletine, broșuri, orice alte materiale / informații utile: articole din ziare, clipuri audio / video, foto-sesii de la evenimente etc.).
  8. Alte materiale utile.

Formularul de aplicație și Ghidul aplicantului pot fi găsite pe site-ul Institutului pentru Democrațiewww.indem.org și al Societății de Cultură Bulgară „Rodoliubets” (www.rodoliubec.org sau accesând link-rile următoare

Ghidul aplicantului: http://www.indem.org/APPLICANT%27S%20GUIDELINES-2017%20revised%20FS_CO.pdf  ;

Formular de aplicare: http://www.indem.org/Application%20Form_EN.doc ;

Mandat pentru co-aplicant: http://www.indem.org/Mandate%20for%20co-applicant.doc