Noutăți Propuneri de proiecte

Institutul pentru Democrație anunță apel de granturi în domeniul “Educație pentru drepturile omului”

Institutul pentru Democrație anunță o competiție de granturi în cadrul proiectului Creșterea încrederii reciproce dintre cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului: formarea capacității regionale pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesorilor în domeniul metodelor pro-active moderne de educație pentru drepturile omului finanțat de Uniunea Europeană.

Institutul pentru Democrație, în parteneriat cu Societatea de Cultură Bulgară „Rodoliubets” și Centrul pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeilor Tinere, va oferi 7 sub-granturi comune pentru ONG-urile din regiunea Transnistreană și Moldova (de preferință în parteneriat cu instituțiile de învățământ) pentru a sprijini inițiativele lor comune ce vizează consolidarea încrederii prin activități educaționale în domeniul drepturilor omului.

Perioada de implementare a proiectului: până la 6 luni proiectele fiind încheiate cel târziu în octombrie 2018.

Suma maximă a bugetului pe care solicitanții o pot obține pentru proiectele propuse nu va depăși 7.000 de euro.

Obiectivul specific al programului: încurajarea dezvoltării de parteneriate durabile și a capacității societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului prin crearea unor platforme comune de cooperare între cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului.

Prioritatea programului de sub-granturi: activități comune ale ONG-urilor din Transnistria și Moldova (în parteneriat cu instituțiile de învățământ sau pentru instituțiile de învățământ) în domeniul educației pentru drepturile omului.

Toate proiectele trebuie depuse în numele parteneriatelor formate din cel puțin 2 organizații de pe cele doua maluri (adică cel puțin o organizație de pe fiecare mal al râului Nistru) în care unul dintre ei acționează ca solicitant principal.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 31.03.2018.

Pachetul de documente necesare pentru aplicare trebuie să conțină:

 • Rezumatul proiectului în engleză (nu mai mult de o pagină), analiza situației, scopul, obiectivele, rezultatele proiectului și suma solicitată;
 • Formularul de participare la concurs în limba engleză sau rusă;
 • Copia documentelor de înregistrare a organizațiilor aplicante;
 • Mandatul coaplicantului;
 • CV-urile persoanelor implicate în implementarea proiectului (Manager de proiect; contabil etc.);
 • O scurtă descriere a activității organizațiilor (inclusiv după necesitate scrisori de recomandare de la alți donatori; materiale elaborate: cercetări, strategii, buletine de informare, broșuri sau alte tipuri de materiale utile).

 Prin intermediul proiectelor propuse pot fi sprijinite următoarele tipuri de activități însă nu se limitează la acestea:

Diferite măsuri comune a pedagogilor de pe ambele maluri ale Nistrului în domeniul drepturilor omului și în sfera de instruire în domeniul respectiv;

 • Organizarea de mese rotunde comune / seminarii și vizite pentru profesorii de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Organizarea instruirilor în domeniul educației civice și drepturile omului pentru profesorii de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Dezvoltarea aptitudinilor la profesori de organizare a jocurilor de rol în domeniul drepturilor omului în școli;
 • Studiul drepturilor civile, politice și socio-economice ale profesorilor;
 • Inițiative comune ale profesorilor sau instituțiilor de învățământ de pe cele două maluri ale Nistrului;
 • Familiarizarea cadrelor didactice cu starea drepturilor omului în cealaltă parte a Nistrului;
 • Creșterea gradului de conștientizare a cadrelor didactice de pe cele două maluri ale Nistrului privind oportunități inegale în societate legate de diferite grupuri de minorități;
 • Organizarea unei formări comune privind inadmisibilitatea discriminării împotriva femeilor, promovarea cunoașterii drepturilor femeilor;
 • Informarea profesorilor cu privire la metodele de predare a toleranței în instituțiile de învățământ;
 • Formarea competențelor de analiză a încălcărilor drepturilor omului;
 • Oferirea accesului la informații din întreaga lume prin instruirea  în utilizarea tehnologiilor IT;
 • Activități de învățare de către pedagogi a metodelor ce ar contribui la dezvoltarea gândirii independente și critice la tineri inclusiv dezvoltarea abilităților de analiză a informațiilor.
 • Învățarea abilităților de participare în procesul democratic și de luare a deciziilor în școală;
 • Familiarizarea pedagogilor cu metode de predare ce ar contribui la înțelegerea în rândul tinerilor a importanței participării cetățenilor la probleme cu care se confruntă oamenii cu nevoi speciale importanța satisfacției necesităților acestora;
 • Sprijinirea înțelegerii reciproce între comunitățile profesorilor și ONG-urile educaționale de pe ambele maluri ale Nistrului prin participarea la activități comune și reciproce;
 • Alte tipuri de activități care ar urmări să atingă scopul programului de sub granturi.

Documentele de aplicare vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail:   id.moldova@gmail.com indicându-se în tema mesajului „СВМ-2018”. Aplicanții vor fi înștiințați privind recepționarea cererilor.

Pentru mai multe detalii privind procesul de aplicare consultați ghidul aplicantului sau apelați la următoarele date de contact: +373 68005099; +373 68005099; +373 77787932, e-mail: id.moldova@yahoo.com.

Formularul de aplicație și Ghidul aplicantului în limbile rusă/engleză pot fi găsite pe site-ul Institutului pentru Democrație (http://www.indem.org) sau le puteți descărca accesând linkurile de mai jos:

Applicants Guidelines

Application Form

Mandate for co-applicant

Руководство для соискателя финансирования

Запрос на финансирование

Мандат коаппликанта.