Anunțuri Noutăți

Înștiințare pentru consilierii raionali

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 18-a din 15 februarie 2018, Vă invităm la şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă, convocată pentru data de 01 martie 2018, începînd cu ora 1000, în sala de şedinţe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă.

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în zilele de:

Luni, 26.02.2018, ora 10.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină; (sala de ședințe, etajul IV), 

Luni, 26.02.2018, ora 13.00 , Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport; (sala de ședințe, etajul IV), 

Marți, 27.02.2018, ora 10.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului; (sala de ședințe, etajul IV) 

Marți, 27.02.2018, ora 1300, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană; (sala de ședințe, etajul IV). 

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa Consiliului, rog să vă adresaţi la Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III (biroul dlui Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional, tel: 2-20-57) sau să accesați pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă (www.stefan-vodă.md).

Secretar al Consiliului raional                                            Ion Ţurcan