Noutăți

Înștiințare pentru consilierii raionali și persoanele cointeresate

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 29 -a din 05 martie 2019, Vă invităm la şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă, convocată pentru data de 21 martie 2019, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă.

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în zilele de:

Luni, 18.03.2019, ora 10.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină; (sala de ședințe, etajul IV);

Luni, 18.03.2019, ora 13.00, Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport; (sala de ședințe, etajul IV);

Marți, 19.03.2019, ora 10.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului; (sala de ședințe, etajul IV)

Marți, 19.03.2019, ora 1300, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană; (sala de ședințe, etajul IV. 

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa Consiliului, rog să vă adresaţi la Secţia administraţie publică, Aparatului preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III  (biroul dlui Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional, tel: 2-20-57) și pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă (www.stefan-voda.md).

Secretar al Consiliului raional                                                  Ion Ţurcan