Anunțuri Noutăți

Înștiințare pentru consilierii raionali

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 04-a din 11 ianuarie 2020, Vă invităm la şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă, convocată pentru data de 24 ianuarie 2020, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etaj IV.

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în zilele de:

Marți, 21.01.2020, ora 10.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină; (sala de ședințe, etajul IV),

Marți, 21.01.2020, ora 13.00, Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport; (sala de ședințe, etajul IV),

Miercuri, 22.01.2020, ora 10.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului; (sala de ședințe, etajul IV)

Miercuri, 22.01.2020, ora 13.00, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană;  (sala de ședințe, etajul IV),

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa Consiliului, rog să vă adresaţi la Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III (biroul dlui Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional, tel: 2-20-57) și pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă (www.stefan-voda.md).

 

Secretar al Consiliului raional                                                   Ion Ţurcan