Anunțuri

Înștiințare consilierului raional

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 131-a din 21 septembrie 2017, Vă invităm la şedinţa extraodinară a Consiliului raional Ștefan Vodă, convocată pentru data de 27 septembrie 2017, începînd cu ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etaj IV. 

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în ziua de: 

Miercuri, 27.09.2017, ora 9.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină  (sala de ședințe, etajul IV) 

Miercuri, 27.09.2017, ora 9.00 , Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport (sala de ședințe, etajul IV) 

Miercuri, 27.09.2017, ora 9.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului (sala de ședințe, etajul IV) 

Miercuri, 27.09.2017, ora 900, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană (sala de ședințe, etajul IV) 

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa Consiliului, rog să vă adresaţi la Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III (biroul dlui Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional, tel: 2-20-57) și pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă (www.stefan-voda.md).

 

Secretar al Consiliului raional                                            Ion Ţurcan