Noutăți

Înștiențare pentru consilierii raionali

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 76-a din 29 mai 2017,  Vă invităm la şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă, convocată pentru data de 09 iunie 2017, începînd cu ora 1000, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu”, din or.Ștefan Vodă.

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în zilele de: 

Marți, 06.06.2017, ora 10.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină; (sala de ședințe, etajul IV), 

Marți,  06.06.2017, ora 13.00 , Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport; (sala de ședințe, etajul IV), 

Miercuri, 07.06.2017, ora 10.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului; (sala de ședințe, etajul IV), 

Miercuri, 07.06.2017, ora 1300, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană; (sala de ședințe,     etajul IV).

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa Consiliului, rog să vă adresaţi la secţia administraţie publică a aparatului preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III (biroul dlui Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional, tel: 2-20-57).

                                              Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional