Noutăți

Inspectoratul de poliție: rezultatele activității în semestru I al anului 2016

Recent la Inspectoratul raional de poliție a avut loc ședința de dare de seamă pentru semestru I al anului 2016. Tradițional, au fost prezenți la ședința de lucru dl Petru Tofan, procurorul raionului Ștefan Vodă, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului. Dl Andrei Trofimov, comisar al IP, din start a accentuat că pe parcursul semestrului activitatea IP Ştefan Vodă al IGP a fost organizată şi desfăşurată conform planului de acţiuni al Inspectoratului, ordinilor şi dispoziţiilor IGP, Programelor de Stat şi Hotărârilor de Guvern întru realizarea sarcinilor de asigurare a securităţii publice şi combatere a fenomenului infracţional. Șefii serviciilor au raportat despre activitatea pe parcursul semestrului,DSC00070 analizând rezultatele obținute.

Astfel, în urma cooperării cu APL s-a reuşit darea în exploatare a sediului sectorului de poliţie nr.1 Ştefan Vodă din or. Ştefan Vodă. S-a decis la şedinţa Consiliului raional acordarea unui suport financiar Inspectoratului de poliţie Ştefan Vodă în vederea procurării uniformelor de serviciu pentru angajaţi.

Pe parcursul perioadei de referinţă, au fost înregistrate 308 infracţiuni în raport cu 237 infracţiuni înregistrate în perioada analogică a anului trecut, constituind o creştere cu 30,0 %. Au fost trimise procurorului 208 cauze penale(67,5%).

Clasificând infracţiunile după genuri, în comparaţie cu perioada anului precedent, total au fost înregistrate: excepţional de grave – 1 comparativ cu 0 în perioada analogică a anului precedent, transmisă către organul procuraturii; deosebit de grave – 4 (2 – 2015), toate fiind remise către organul procuraturii; grave – 18 (11) dintre care 10 remise către organul procuraturii.

Un compartiment aparte sunt cazurile de sustrageri. De către IP Ştefan Vodă au fost pornite 118 cauze penale conform art. 186 CP RM, din ele remise în procuratură 67 cauze penale (56 %) faţă de 25 cauze penale în perioada analogică a anului 2015.

Pe parcursul perioadei de raport, au fost documentate două cazuri (1) de trafic de fiinţe umane şi 18 cazuri de creştere ilicită a plantelor de mac, în rezultat au fost întocmite 8 procese verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în mărime de 3560 lei, pornite 4 cauze penale.

Efectuând măsuri de profilaxie de ordin general, au fost supuse inspectări la valabilitatea păstrării bunurilor materiale 411 obiecte. Au fost examinate 2260 informaţii, executate 1025 solicitări.

S-au organizate şi petrecute 60 prelucrări ale localităţilor deservite, inclusiv 11 razii cu implicarea serviciului ecologic şi societăţii vânătorilor şi pescarilor, 49 razii au fost desfăşurate în scop de prevenţie general. In vederea combaterii braconajului şi pescuitului ilicit au fost efectuate 33 razii, prin urmare întocmite 37 procese-verbale cu privire la contravenţie, din ele 10 pentru tăierea ilicită a arborilor şi 27 – pentru pescuit ilicit.

A sporit delicvența juvenilă. Inspectorul BSC în perioada de raport a iniţiat 52 proceduri contravenţionale. La moment se află la evidenţă 42 minori şi 3 familii vulnerabile. De către minori şi cu participarea lor au fost săvârşite 29 infracţiuni faţă de 19 perioada analogică a anului trecut, cu participarea a 22 de minori dintre care 15 au săvârşit infracţiuni pentru prima dată. Din cele 29infracţiuni înregistrate , 19infracţiuni sunt transmise în judecată, iar 10 au fost încetate.

Pe parcursul a 6 luni a anului 2016 pe teritoriul raionului Ştefan-Vodă au fost înregistrate 10 accidente rutiere (13 – 2015), în rezultatul cărora au fost traumatizate 13 persoane (19 – 2015). Pentru încălcarea Regulamentului circulaţiei rutiere au fost aplicate amenzi în valoare totală 100.820 lei cu aplicarea 595 de puncte de penalizare, au fost expediate în instanţă de judecată pentru aplicarea sancţiunilor 9 materiale.

Au fost stabilite priorităţi şi obiective pentru realizare în perioada semestrului II 2016:

  1. Ridicarea imaginii poliţiei în faţa societăţii;
  2. Protecţia socială a angajaţilor;
  3. Ridicarea nivelului de responsabilitate faţă de exercitarea atribuţiilor încredinţate;
  4. Diminuarea pe toate căile şi mijloacele a infracţiunilor de sustrageri şi criminalităţii juvenile, profilaxia infracţiunilor comise în locuri publice de către persoanele anterior judecate, de către persoanele străine sau împotriva lor; mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor cât şi a rezervelor existente în scopul sporirii activităţii de prevenire şi descoperire a infracţiunilor, atragerea persoanelor vinovate la răspundere penală, contravenţională, asigurarea transparenţei în activitatea desfăşurată, informarea populaţiei despre rezultatele obţinute în combaterea criminalităţii;
  5. Echiparea în totalmente a efectivului cu uniformă de serviciu de tip nou;
  6. Întreprinderea măsurilor permanente şi insistente pentru lichidarea fenomenului corupţiei în serviciile poliţiei;
  7. Reacționare promptă și în timp cât mai redus la primul apel al cetățeanului, desfășurarea calitativă a activităților de prevenire și asistență de care are nevoie societatea.