Noutăți

Inspectarea digului de protecţie a râului Nistru în anul 2017

 

Digul de protecţie de viituri pe r. Nistru în teritoriul raionului Ştefan Vodă constituie o lungime de 100,96 km. Este amplasat pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în felul următor:

Nr. d/o Denumirea primăriei Lungimea digului m.
1 Talmaza 19850
2
Cioburciu
14230
3 Răscăieţi 22460
4 Purcari 7160
5 Olăneşti 13550
6 Crocmaz 3850
7 Tudora 8010
8 Palanca 11850
  Total 100960

 

În urma inspectării digului de protecţie de comisia numită prin dispoziţia preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr.23-a din 09.02.2017 s-a constatat că pentru digul de protecţie principal, sectoarele 1. Talmaza-Cioburciu, 2. Răscăieţi-Purcari-Olăneşti, 3. Olănești-Crocmaz, 4. Tudora-Palanca cu o lungime de 53090 m. sunt perfectate şi aprobate Proiectul de execuţie şi Fişa tehnică.

Digurile de protecţie Cioburciu, Răscăieţi, Olăneşti, Crocmaz, Tudora, Palanca anterior transmise în gestiunea Concernului „Apele Moldovei” din gestiunea administraţiei publice locale cu o lungime de 40970 m. nu are documentaţia de proiect şi fişa tehnică.

În urma monitorizării vizuale a digului principal, examinării materialelor de proiect şi fişei tehnice s-a constatat:

  1. Digul de protecţie Talmaza – Cioburciu.

Starea tehnică este satisfăcătoare, profilul ondulat, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări, galerii de cârtițe, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului. La pichetul PC-145 și PC-185 al digului și la PC-7 al digului canalului de aducțiune S. Cioburciu s-au depistat țevi montate ilicit prin dig de către deținătorii de terenuri din preajmă. De la PC-50 până la PC -91, creasta digului este în stare nesatisfăcătoare deteriorată de transportul ocolului silvic, agenților economici ce dețin terenuri în preajma digului, gropile ajungând pună la 0,5m adâncime ( foto).  La PC-49 este o trecere a transportului peste dig, care a adus la deteriorarea coronamentului și micșorarea cotei crestei digului.

Creasta digului este mai joasă cu 0,1-0,6 m decât cota nivelului maximal de calcul , lăţimea crestei- 4,6-5 m, panta taluzurilor: umed – 1:3,5, uscat – 1:3,3, taluzurile sunt înţelenite. Corpul digului este din material local argilo-nisipos şi nisipos-lutos.   Periculos practic pe toată lungimea, creasta digului în general depășește nivelul maxim a viiturilor cu debitul Q=2600m3/s cu 0-0,8m.

În special sunt foarte periculoase sectoarele de la PC 32- PC33 , unde creasta digului este mai joasă decât nivelul maxim a viiturilor Q=2600m3/s cu 0,19-0,46m  și de la PC 107+50 – PC 121+50 cu până la 0,26m, unde în timpul viiturilor  Q=2600m3/s există pericol de inundaţie a terenurile pe o suprafață de 2800 ha, în afară de aceasta există pericol de inundaţie parțial a s. Cioburciu și s. Talmaza.

Volumul lucrărilor necesare pentru a aduce digul la stare de proiect este de      93950 m³. Digul necesită nivelare, curăţirea de vegetaţie silvică şi demontarea țevilor ilegale.

  1. Digul de protecţie Răscăieţi – Purcari – Olăneşti.

Starea tehnică nesatisfăcătoare,  profilul ondulat, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări, galerii de cârtițe, treceri peste dig, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului.  La PC-147 și PC- 92 al digului s-au depistat  țevi  montate în dig de către deținătorii de terenuri din preajmă, folosite pentru irigarea terenurilor agricole.

În urma examinării fișei tehnice și a documentației de proiect s-a stabilit: că creasta digului este mai joasă cu 0,1- 0,6m decât cota nivelului maximal de calcul,  lăţimea crestei 8,5-4m, panta taluzurilor: exterior umed – 1:3 , uscat – 1:2,5 , taluzurile sunt înţelenite. Corpul digului este din material local argilo-nisipos şi nisipos-lutos.

Periculos practic pe toată lungimea, creasta digului depășește nivelul maxim a viiturilor Q=2600m3/s cu 0-0,5m.

În special sunt foarte periculoase sectoarele de la PC5 – PC39 , unde creasta digului este mai joasă decât nivelul maxim a viiturilor  Q=2600m3/s cu 0,0-0,55 m , PC70 cu până la 0,07m, unde în timpul viiturilor  Q=2600m3/s vor fi inundate toate terenurile pe o suprafață de 894 ha.

Volumul lucrărilor necesare pentru a aduce digul la stare de proiect este de    160870 m³. Digul necesită nivelare, curăţirea de vegetaţie silvică şi demontarea țevilor ilegale.

  1. Digul de protecție Olănești–Crocmaz.

Starea tehnică nesatisfăcătoare,  profilul ondulat, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări, galerii de cârtițe, treceri peste dig, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului.  La PC-10 și PC-79 al digului s-au depistat  țevi  montate în dig de către deținătorii de terenuri din preajmă folosite pentru irigarea terenurilor agricole.

În urma examinării fișei tehnice și a documentației de proiect s-a stabilit: că creasta digului este mai joasă cu 0,5- 1,5 m decât cota nivelului maximal de calcul,  lăţimea crestei 3-7m, panta taluzurilor: umed – 1:1,5-3, uscat – 1:1,5-2,5, taluzurile sunt înţelenite.

Periculos practic pe toată lungimea, fiind că  creasta digului este mai joasă decât nivelul maximal de calcul cu 0,5-1,5m.

În special sunt foarte periculoase sectoarele de la PC3 – PC50, PC61 – PC70, PC71 – PC77 și PC-91 unde creasta digului este mai joasă decât nivelul maxim a viiturilor  Q=2600m3/s cu 0,0- 1,5 m ,  unde în timpul viiturilor  Q=2600m3/s vor fi inundate toate terenurile din luncă pe o suprafață de 1100 ha, în afară de aceasta vor fi inundate parțial satele Olănești și Crocmaz.

Volumul lucrărilor necesare pentru a aduce digul la stare de proiect este de    173110 m³. Digul necesită nivelare, curăţirea de vegetaţie silvică şi demontarea țevilor ilegale.

  1. Dig de protecţie Tudora- Palanca.

În rezultatul monitorizării vizuale a digului s-a stabilit:  Digul este reparat pe o porțiune aproximativ de 7,5km. La porțiunea nereparată starea tehnică este nesatisfăcătoare, profilul ondulat, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări , galerii de cârtițe, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului.

În urma examinării fișei tehnice și a documentației de proiect s-a stabilit: că creasta digului este mai joasă cu 0,5- 1,5 m decât cota nivelului maximal de calcul,  lăţimea crestei 3-8m, panta taluzurilor: umed – 1:1,5-3, uscat – 1:1,5-2,5, taluzurile sunt înţelenite.

Periculos practic pe toată lungimea, fiind că  creasta digului este mai joasă decât nivelul maximal de calcul cu 0,5-1,5m, unde în timpul viiturilor  Q=2600m3/s vor fi inundate toate terenurile din luncă pe o suprafață de 653 ha.

Volumul lucrărilor necesare pentru a aduce digul la stare de proiect este de      42410 m³. Digul necesită nivelare şi curăţirea de vegetaţie silvică.

Digul dintre poldere (шпора) din s. Talmaza – cu lungimea  2742m.

Starea tehnică este satisfăcătoare, profilul ondulat,  taluzurile sunt înțelenite, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului. În preajma stației de pompare Talmaza-2 s-a depistat o ruptură în dig aproximativ cu lățimea de 6m și adâncimea de 2,5m (foto) executată mecanic de către deținătorii terenurilor pentru accesul cu tehnica agricolă la loturile de pământ. Este necesară defrișarea vegetaţiei silvice de pe taluzurile digului  și reparația rupturii. Digul nu are fișă tehnică și documentație de proiect.

Digul  din s. Cioburciu – cu lungimea de 300m.

Starea tehnică este satisfăcătoare, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Documentație de proiect și fișă tehnică nu există. Este necesar elaborarea proiectului de execuţie.

Digul de protecție din s. Răscăieți – cu lungimea de 16197m.

Starea tehnică este nesatisfăcătoare, profilul ondulat, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări , galerii de cârtițe, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului. La PC-10 al digului s-a depistat o țeavă de polietilenă montată în dig de către deținătorul de teren din preajmă folosită pentru irigarea grădinii.

Fișa tehnică și documentație de proiect nu există. Este necesară defrișarea vegetaţiei silvice de pe taluzurile digului , elaborarea proiectului de execuţie și reparația digului în special în preajma s. Răscăieți, unde este pericol major de inundație a grădinilor și a caselor de locuit.

Digul de protecție din s. Olănești – cu lungimea de 5452m.

Starea tehnică este nesatisfăcătoare, profilul ondulat, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări , galerii de cârtițe, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului. Fișa tehnică și documentație de proiect nu există. Este necesară defrișarea vegetaţiei forestiere de pe taluzurile digului, elaborarea proiectului de execuție și reparația digului, unde este pericol major de inundație a grădinilor și a caselor de locuit.

Digul de protecție din s. Crocmaz – cu lungimea de 450m.

În rezultatul monitorizării vizuale a digului s-a stabilit: starea tehnică este nesatisfăcătoare, profilul ondulat, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări , galerii de cârtițe, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului. Fișa tehnică și documentație de proiect nu există. Este necesară defrișarea vegetaţiei silvice de pe taluzurile digului , elaborarea proiectului de execuţie și reparația digului.

Digul de protecție din s. Tudora – cu lungimea de 6042m.

În rezultatul monitorizării vizuale a digului s-a stabilit: starea tehnică este nesatisfăcătoare, profilul ondulat, deteriorat de transport, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări , galerii de cârtițe, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului.  La PC-23  al digului s-au depistat 2 țevi de oțel  montate în dig de către deținătorii de terenuri din preajmă folosite pentru irigarea terenurilor agricole.

Fișa tehnică și documentație de proiect nu există. Este necesară defrișarea vegetaţiei silvice de pe taluzurile digului, elaborarea proiectului de execuţie și reparația digului.

Digul de protecție din s. Palanca – cu lungimea de 3885m.

În rezultatul monitorizării vizuale a digului s-a stabilit: starea tehnică este nesatisfăcătoare, profilul ondulat, taluzurile sunt înțelenite. Pe alocuri există fisuri, surpări , galerii de cârtițe, vegetație forestieră provenită din lăstari și tufiș, arbori cu diametru mai mare de 10 cm pe taluzul digului. Fișa tehnică și documentație de proiect nu există. Fișa tehnică și documentație de proiect nu există. Este necesară defrișarea vegetaţiei silvice de pe taluzurile digului, elaborarea proiectului de execuţie și reparația digului.

Iurie DERIUGHIN, secretarul comisiei