Noutăți

Inspectarea bazinelor acvatice din raion

Conform solicitării președintelui raionului dlui Nicolae Molozea, colaboratorii Secţiei Situaţii Excepţionale au inspectat bazinele acvatice cu construcţiile lor hidrotehnice din teritoriul raionului.

În urma inspectării bazinelor acvatice cu pericol de inundaţie a localităţilor (s. Antoneşti – 2, Căplani – 1, Semionovca – 2, Slobozia – 1, Volintiri – 1), s-au depistat următoarele:

– în pofida precipitaţiilor abundente din primăvara-vara anului curent bazinele acvatice au un nivel foarte scăzut de apă;

– dispun de baraje satisfăcătoare, capabile să reziste creşterea bruscă a nivelului apei până la 2-2,5 m.;

– barajul iazului Căplani are două plite de beton de pe taluzul amonte deteriorate, dar fiind la înălţimea de circa 4 m deasupra nivelului apei – la fel nu prezintă pericol;

– barajul bazinului Slobozia necesită a fi consolidat pe porţiunea instalării diversionului de avarie;

– în caz de ridicare la nivelul critic – apa se evacuează prin diversioanele de avarie, la care toate sunt în stare funcţionabilă.

Restul bazinelor, în număr de 100, care se află în afara localităţilor şi nu prezintă pericol de inundaţie pentru case de locuit, au fost la fel inspectate în comun cu administraţia locală, STI Ştefan Vodă, inspectoratul ecologic Ştefan Vodă, inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă.

Digul r. Nistru, cu lungimea de 101 km pe teritoriul raionului, este în stare nesatisfăcătoare cu excepţia sectoarelor Talmaza – Cioburciu şi 6,1 km din regiunea s. Palanca, care s-au reparat capital în anii 2013-14, însă lucrările s-au stopat din lipsa surselor financiare.

Vioreliu  TOMOV, șef Secţie Situaţii Excepţionale Ştefan Vodă, locotenent-colonel al serviciului de salvare