Noutăți

Informații importante pentru APL de nivelul I

La inițiativa dlui Vasile Maxim, președintele raionului, la 4 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc o ședința de lucru cu primarii localităților. Necesitatea acestei întruniri a fost explicată de președintele raionului: e vorba de demararea activităților ce țin de reparația drumurilor.  Deja este cunoscută lista alocațiilor pentru reparația drumurilor publice (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2020 pentru raionul Ștefan Vodă. În total pentru raionul Ștefan Vodă sunt planificate 23837,22 mii lei din bugetul statului, în mediu în jur de un milion de lei pentru fiecare localitate.

Informația despre costurile lucrărilor de reparație a sistemului rutier, tipurile de reparație, mărimea alocațiilor a fost prezentată de către dl Semion Pînzari, responsabilul tehnic al Administrației de Stat a drumurilor, fiind completat de dl Iurie Afanasiev, șeful Direcției construcție, gospodărie comunală și drumuri a Consiliului raional.

Astfel, în mod urgent trebuie de stabilit porțiunea de drum care va fi reparată în localitate. Lucrul acesta se face în mod transparent, prin consultări cu locuitorii și consilierii locali, iar decizia finală să ia la ședința consiliului local. Ședințele consiliilor la nivel local și raional sunt deschise, oricine din locuitori poate veni cu propuneri și argumente în vederea luării decizii finale.

La ședință dl Pânzari a făcut unele precizări tehnice importante, mai ales pentru primarii noi aleși care nu cunosc toată procedura legată de reparația drumurilor, a răspuns la întrebările parvenite.

Dl Sergiu Moloman, șeful Direcției economie și atragerea investițiilor, a venit în fața primarilor cu o informație cu privire la apelul de propuneri de depunere a dosarelor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățire nivelului de trai și de muncă în mediul rural. În ordinul ministrului MADRM este stipulat că sunt eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans persoanele juridice sau fizice sau unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I (sate și comune, precum și orașe cu o populație până la 10000 de locuitori). Ordinul este publicat pe paginile-web ale MADRM (www.madrm.gov.md) și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (www.aipa.gov.md). Dl Moloman a atenționat primarii despre perioada scurtă de lansare a apelului (17.02.2020-20.05.2020) pentru a impulsiona activitatea în această direcție. Șeful DEAI a anunțat că specialiștii direcției sunt disponibili de a acorda ajutorul necesar APL de nivelul I și persoanelor juridice.

Despre Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă și menirea acestuia, despre serviciile prestate a informat primarii din noul mandat dra Adelina Barbăneagră, administratorul IASV. Mai mult, dumneaei a repartizat un set de materiale informative tuturor primarilor.

Prin concluzie: ședința de lucru a fost informativă și utilă pentru reprezentanții administrațiilor publice locale de nivelul I.

Valentina GORNOSTALI, IP „PRIER”