Noutăți

Indexarea pensiilor de la 1 aprilie 2016

De la 1 aprilie 2016 pensiile vor fi indexate cu 10,1procente. Această decizie a fost luată la şedinţa Guvernului din 12 martie, curent. Potrivit Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent. Astfel, coeficientul de indexare în 2016 este calculat reieşind din creşterea salariului mediu pe ţară în 2015 în comparaţie cu anul 2014 de 10,5 procente şi creşterea indicelui preţurilor de consum în 2015 în comparaţie cu anul 2014 de 9,7 procente.

Astfel, de la 1 aprilie vor fi indexate cu 10,1 procente următoarele categorii de pensii: pensia pentru limită de vârstă; pensia de invaliditate; pensia de urmaş; pensia pentru vechime în muncă (stabilită unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, din domeniul învăţământului şi ocrotirii sănătăţii, colaboratorilor serviciului vamal).

Mărimile minime indexate ale pensiilor  achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat recalculate de la 01.04.2016 sunt următoarele:

pensia pentru limită de vârstă pentru lucrătorii din agricultură – 844,71 lei; pensia pentru limită de vârstă a celorlalţi beneficiari de pensie pentru limită de vârstă – 948,84 lei; pensia de invaliditate de gradul I – 675,02 lei; pensia de invaliditate de gradul II – 651, 84 lei; pensia de invaliditate de gradul III – 459, 00 lei.

Mărimile alocaţiilor sociale de stat pentru copii cu dizabilităţi şi persoane cu dizabilităţi din copilărie sunt următoarele: persoane cu dizabilităţi severe (gradul I) – 1251,65 lei, inclusiv alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere 711,63 lei, persoane cu dizabilităţi accentuate (gradul II) – 521,47 lei, persoane cu dizabilităţi medii (gradul III) – 367,20 lei.

Indexarea pensiilor şi alocaţiilor sociale s-a efectuat la 14763 beneficiari. În urma indexărilor efectuate suma lunară necesară pentru plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat în raionul Ştefan-Vodă s-a majorat cu 1443,3 mii lei şi constituie 16097,8 mii lei.

Potrivit informaţiei Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, salariul mediu lunar pe ţară în economia naţională pentru anul 2015 constituie 4610,90 lei, iar în agricultură 3072,30 lei. Începând cu a aprilie 2016 la stabilirea pensiilor lucrătorilor din economia naţională şi din agricultură urmează a fi aplicate aceste mărimi a salariului mediu lunar.

Viorica GODIAC, șef CTAS Ştefan Vodă