Noutăți

Încorporarea în serviciul vicil primăvara-vara 2022

Membrii Comisiei raionale pentru serviciul civil (de alternativă) s-au convocat în ședință în scopul examinării dosarelor depuse pentru încorporare în serviciul civil (de alternativă) primăvara – vara 2022 a recruților născuți în anii 1995  – 2004 /I jumătate /.

Odată cu exeminarea dosarelor, au fost intervievați recruții, care din convingeri religioase, pacifiste, nu pot îndeplini serviciul militar în termen și au depus cereri de îndeplinire a serviciului de alternativă.

Prin urmare, trei tineri au fost admiși pentru încorporare în serviciu civil. Potrivit cerințelor legale, aceștia sunt încadrați în câmpul muncii și vor îndeplini serviciul în baza de contract pe un termen de 1 an.

Serviciul civil (de alternativă) este un serviciu de stat, social util şi benevol.